Xi nghiep trac dia ban do 103

XÍ NGHIỆP TRẮC ĐỊA BẢN ĐỒ 103
Xã Thanh Lâm, Huyện Mê Linh, TP.Hà Nội
Điện thoại: 04.38169256 - Fax: 04.38170458

Giám đốc Đỗ Văn Chuyên 04.38168514  
0913 285 738
Phó Giám đốc Hoàng Cao Thắng    
0913 284 586
Phó Giám đốc Phạm Ngọc Liêm 04.38168515  
0913 133 674
Trưởng ban Vũ Văn Dần    
0912 251 084
Phó ban
Phó ban
Nguyễn Xuân Dung
Trần Gia Định


 
0913 014 802
0989 167 564
Trưởng ban Vũ Quang Ấm    
0912 251 073

 

 

 

 
Xi nghiep trac dia ban do 103
 
Thiết kế bởi Công ty Tài nguyên và Môi trường miền Nam
Số 30, đường số 3, Khu phố 4, P.Bình An, Q.2
Tel: 08.62960429, 08.38995111(124)       Fax: 08.38990538