Trang chủ
Giới thiệu
Cơ cấu tổ chức
Chức năng
Nhiệm vụ
Công trình đã thực hiện
Thành tích đạt được
Đảng - Đoàn thể
Liên hệ
Tên đăng nhập 
Mật khẩu 
 
  
Trang chủ   |   Tổ phần mềm   |   Diễn đàn   |   Liên hệ   |     English
   Nhiệm vụ     
 
1. Khảo sát, thiết kế, lập Luận chứng kinh tế - kỹ thuật thuộc các lĩnh vực đo đạc bản đồ, quản lý đất đai;
2. Xây dựng lưới khống chế tọa độ, độ cao Nhà nước, lưới trọng lực, lưới địa chính các cấp hạng;
3. Đo vẽ bản đồ địa chính và lập hồ sơ địa chính;
4. Đo đạc công trình phục vụ cho thiết kế, quy hoạch, xây dựng và quản lý các công trình dân dụng, công nghiệp, công trình ngầm, công trình thủy;
5. Đo vẽ, thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ lớn, hiện chỉnh bản đồ địa hình; đo vẽ bản đồ địa hình đáy sông, hồ, biển gần bờ;
6. Thành lập bản đồ và hồ sơ địa giới hành chính; bản đồ hành chính các cấp; thành lập các loại bản đồ chuyên đề;
7. Xây dựng cơ sở dữ liệu hệ thống thông tin đất đai, thông tin địa lý;
8. Tư vấn, dịch vụ trong các lĩnh vực đo đạc bản đồ, quản lý đất đai;
9. Lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;