Giới thiệu   |  Ban chấp hành  |  Văn kiện Đại hội  |  Nghị quyết  |  Liên hệ   
Trang chủ
Lịch công tác tuần
CÁC CẤP UỶ
Văn phòng Đảng ủy Khối
Cơ quan Đại diện Bộ TN và MT tại TPHCM
Công ty Đo đạc Địa chính và Công trình
Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Nam bộ
Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra TNN miền Nam
Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam
Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường
Phân viện KTTV và Môi trường phía Nam
Phân viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ phía Nam
Phân viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản phía Nam
Chi cục Khoáng sản miền Nam
Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Viễn thám
Chi nhánh Trung tâm Điều tra, Đánh giá tài nguyên đất phía Nam
Chi cục Môi trường khu vực Đông Nam bộ
TƯ LIỆU - VĂN KIỆN
Đảng kỳ
Điều lệ Đảng
Toàn văn báo cáo Chính trị tại ĐH Đảng X
ĐOÀN THANH NIÊN
Giới thiệu
Ban chấp hành
Những hiểu biết cơ bản về Đoàn TNCSHCM
Điều lệ Đoàn
Hướng dẫn những vấn đề về công tác Đoàn
6 Bài lý luận chính trị
Đề cương tuyên truyền Luật Thanh niên
Luật Thanh niên

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ KHỐI CƠ SỞ

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

LẦN THỨ III, NHIỆM KỲ 2015-2020

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 7  năm 2015

NGHỊ QUYẾT

Đại hội lần thứ III nhiệm kỳ 2015 – 2020

Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường

 

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường lần thứ III nhiệm kỳ 2015 – 2020 diễn ra từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 7 năm 2015 tại Cơ quan Đảng ủy Khối số 08 Mạc Đĩnh Chi, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Trên cơ sở thảo luận văn kiện, Đại hội đã biểu quyết thông qua với nội dung sau đây:

1. Đại hội thống nhất thông qua kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo đoàn thể nhiệm kỳ 2010 – 2015

1.1 Kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị    

- Trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, Công ty Tài nguyên và Môi trường miền Nam hoàn thành tổ chức lại công ty thành công ty hoạt động độc lập, trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường. Công ty nhanh chóng đi vào hoạt động theo mô hình tổ chức mới, theo hướng phát triển bền vững. Doanh thu của công ty và thu nhập của người lao động hằng năm đều tăng. Các khoản thuế nộp ngân sách nhà nước, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn đều nộp đủ theo quy định của pháp luật.

Các đơn vị sự nghiệp và dịch vụ như Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước miền Nam, Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam và các đơn vị sự nghiệp kinh tế khác đều hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ do Nhà nước giao thực hiện bằng ngân sách và chỉ tiêu nhiệm vụ dịch vụ công do tự tìm kiếm việc làm. Tất cả các đơn vị đều có doanh thu tăng bình quân năm 10 – 12%, thu nhập của người lao động tăng 8 – 10%. Các khoản thuế nộp Nhà nước được đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh qua 4 năm xây dựng và phát triển đã hoàn thành công tác tổ chức, hoạt động với quy mô 10 ngành học, hơn 8000 sinh viên, hoàn thành việc chuyển sang hình thức đào tạo theo tín chỉ. Đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên nhanh chóng được tăng cường cả về số lượng và chất lượng, đáp ứng yêu cầu đào tạo và nghiên cứu khoa học ở tất cả ngành học thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Các cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường như Cục Kiểm soát hoạt động Khoáng sản miền Nam, Cơ quan Đại diện Văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Thành phố Hồ Chí Minh và Cơ quan Đảng ủy Khối Bộ Tài nguyên và Môi trường liên tục được củng cố kiện toàn đáp ứng yêu cầu tham mưu, tổng hợp và phục vụ quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối.

1.2 Công tác xây dựng Đảng

Đã tuyên truyền, tổ chức thực hiện kịp thời, đảm bảo có kết quả Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, các nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XI và các chỉ thị, nghị quyết khác của Trung ương và Thành ủy. Các chỉ thị, nghị quyết nói trên đều được cụ thể hóa thành chương trình hành động của Đảng ủy Khối, tổ chức thực hiện, sơ tổng kết và là định hướng rất quan trọng giúp Đảng ủy Khối và các cơ sở Đảng lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ của nhiệm kỳ qua.

Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được tổ chức thực hiện tích cực và gắn kết với khắc phục sữa chữa hạn chế; khuyết điểm sau kiểm điểm theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng và gần đây là với Đề án số 02 của Ban Thường vụ Thành ủy TP. Hồ Chí Minh về Phòng, chống biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh và phản bác các quan điểm sai trái. Cơ quan nào cũng xây dựng được chuẩn mực đạo đức, phần lớn đảng viên có đăng ký học tập và làm theo Bác và đều có tác dụng rèn luyện tốt.

Năng lực lãnh đạo của Đảng ủy Khối và cấp ủy Đảng cơ sở có chuyển biến tích cực thể hiện qua việc đề ra được nghị quyết của cấp ủy Đảng, chương trình hành động cũng như kế hoạch công tác lãnh đạo cụ thể của cấp mình; có kiểm tra giám sát, sơ, tổng kết và rút ra được bài học kinh nghiệm cần thiết.

Đảng bộ Khối kết nạp được 426 đảng viên mới, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Chất lượng đảng viên mới nói chung được đảm bảo.

Các cơ sở Đảng chấp hành khá nghiêm túc chế độ sinh hoạt đảng, hầu hết chi bộ sinh hoạt 11 – 12 kỳ trong năm và nâng cao hơn về chất lượng sinh hoạt theo Chỉ thị 10 và hướng dẫn 09 của Trung ương. 100% đảng viên đều được giới thiệu sinh hoạt với tổ chức đảng nơi cư trú theo Quy định số 76 của Trung ương.

Công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ, kiểm tra, giám sát, bảo vệ chính trị nội bộ cũng như lãnh đạo đoàn thể Khối được thực hiện tốt theo Nghị quyết đề ra.

Tuy nhiên hoạt động của nhiệm kỳ vẫn còn những mặt hạn chế, yếu kém như lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị còn khó khăn, chưa hình thành được mối quan hệ công tác cần thiết với Đảng ủy Khối Bộ Tài nguyên và Môi trường; nôi dung sinh hoạt Đảng vẫn chưa thật sự sinh động; kết nạp đảng viên mới tuy vượt kế hoạch đề ra nhưng có xu hướng chựng lại; chưa hoàn thành công tác rà soát kết luận lịch sử chính trị của cán bộ chủ chốt; sự đóng góp về chuyên môn của các cơ quan trong Khối với thành phố Hồ Chí Minh chưa xứng với tiềm năng.

Nguyên nhân chủ yếu của hạn chế, yếu kém là công tác chỉ đạo, thực hiện của Đảng ủy Khối và cơ sở đảng chưa thật kiên quyết. Có nhiệm vụ quan trọng như phát triển đảng viên mới nhưng chưa đề ra nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo. Đảng ủy Khối còn thiếu thông tin cũng như thiếu sự phối hợp với Đảng ủy Bộ và cấp ủy đảng các sở, ngành của TP. Hồ Chí Minh trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo.

Một số kinh nghiệm

Một là, cơ sở Đảng nào được cấp ủy quan tâm vận dụng chủ trương nghị quyết của Đảng, bám sát điều hành, có sơ tổng kết rút kinh nghiệm thì thường cơ sở ấy thực hiện thắng lợi nghị quyết. Hai là, đồng chí bí thư cấp ủy nhiệt tình, quan tâm, trực tiếp quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng thì tập hợp được sức mạnh chung thực hiện nghị quyết đề ra. Ba là, việc sinh hoạt đảng, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện quy chế dân chủ, dân vận cần gắn chặt với tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Có như vậy vừa nâng cao chất lượng sinh hoạt vừa thực hiện tốt nhiệm vụ của chi bộ và của đảng viên. Bốn là, việc biểu dương và khen thưởng phải kịp thời mới có tác dụng thiết thực. Năm là, Đảng ủy Khối không làm thay cơ sở đảng về công tác kiểm tra, giám sát và cần có sự xác định thật rõ trách nhiệm của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối , Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối và cấp ủy đảng cơ sở. Sáu là, cần phát huy vai trò của công đoàn và đoàn thanh niên trong việc phát động và tổ chức phong trào thi đua yêu nước.

2. Mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020

Mục tiêu

 Phát huy vai trò lợi thế của ngành và trên cơ sở những thuận lợi, khó khăn trên, mục tiêu của Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường trong nhiệm kỳ 2015-2020 là:

Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng các cấp trong Đảng bộ Khối nhằm tăng cường lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng, lãnh đạo đoàn thể; xây dựng Đảng bộ khối trong sạch, vững mạnh về mọi mặt đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành tài nguyên và môi trường, địa bàn TP. Hồ Chí Minh và đất nước.

Phương hướng

- Phát huy lợi thế về tính đặc thù của ngành tài nguyên và môi trường, đảng viên, công nhân, viên chức, lao động ra sức thi đua rèn luyện, học tập nâng cao trình độ mọi mặt, năng lực thực hành, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ trong tất cả các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, hoạt động sự nghiệp và quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường. Đồng thời đẩy mạnh chủ trương kinh tế hóa ngành tài nguyên và môi trường, xây dựng ngành tài nguyên và môi trường là một trong những ngành động lực phục vụ phát triển của đất nước.

- Phát huy cao độ vai trò trung tâm đoàn kết, năng động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng tích cực trong thực hiện nhiệm vụ của Khối và trong từng cơ quan, đơn vị; trong đó trọng tâm là nâng cao chất lượng công tác để khẳng định vai trò vị thế cũng như kết quả đóng góp của Khối đối với các tỉnh khu vực phía Nam và TP. Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế xã hội.

- Triển khai đồng bộ các chủ trương chỉ đạo của Thành ủy TP. Hồ Chí Minh và của Ban cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường ; đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, công tác giáo dục chính trị tư tưởng; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên, chất lượng nguồn nhân lực, công tác kiểm tra, giám sát, quản lý đảng viên, công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể.

        Những chỉ tiêu chủ yếu

(1) Về thực hiện nhiệm vụ chính trị

- Doanh nghiệp đạt tốc độ tăng doanh thu hằng năm 10-15%/năm.

- Đơn vị sự nghiệp hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch do cơ quan quản lý cấp trên giao (kế hoạch A); có doanh thu từ hoạt động tự tìm kiếm việc làm hằng năm tăng từ 10-15%; đời sống người lao động được đảm bảo; các cơ quan, đơn vị từng bước ổn định làm việc tại nơi cơ sở xây dựng mới.

(2) Đảng ủy Khối và cấp ủy đảng cơ sở thường xuyên được kiện toàn. Cấp ủy viên các cấp và lãnh đạo chủ chốt của cơ quan, đơn vị đạt chuẩn về chuyên môn, trình độ lý luận chính trị và các tiêu chuẩn chất lượng khác.

(3) Nâng cao rõ rệt về chất lượng sinh hoạt chi bộ, về thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, về sửa chữa khắc phục hạn chế, khuyết điểm theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI.

(4) Kết nạp 300 đảng viên mới trong đó 70% là đoàn viên thanh niên.

(5) Đảng bộ Khối đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh hằng năm, đoàn thể khối vững mạnh xuất sắc hằng năm.

Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

- Lãnh đạo Công ty Tài nguyên và Môi trường miền Nam phát triển nhanh, mạnh và bền vững; vừa đảm bảo nâng cao đời sống người lao động vừa có khả năng tái đầu tư phát triển sản xuất. Phấn đấu công ty đạt mức tăng trưởng về doanh thu 10-15%/năm. Thu nhập của người lao động đạt mức tương ứng với tốc độ phát triển của công ty.

- Lãnh đạo đơn vị sự nghiệp kinh tế: tập trung kiện toàn công tác tổ chức, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, năng lực thiết bị công nghệ và trình độ quản lý điều hành để mở rộng và chuyên sâu hơn nữa các ngành nghề thuộc lĩnh vực ngành tài nguyên và môi trường, nhất là những ngành nghề, công việc có lợi thế so sánh để có kết quả, hiệu quả công tác, sản xuất cao nhất góp phần hoàn thành nhiệm vụ sự nghiệp kinh tế của ngành, nhất là điều tra cơ bản, xây dựng cơ sở dữ liệu, và đóng góp tích cực vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 27-NQ/BCSĐTNMT ngày 02/12/2009 của Ban cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường về "Đẩy mạnh kinh tế hóa ngành tài nguyên và môi trường".

- Tiếp tục xây dựng các đơn vị sự nghiệp kinh tế chưa có tư cách pháp nhân đầy đủ, chưa tự chủ tài chính lớn mạnh về mọi mặt có khả năng trực tiếp thực hiện được nhiệm vụ để được Bộ Tài nguyên và Môi trường phân cấp trở thành đơn vị có pháp nhân đầy đủ và tự chủ tài chính.

- Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng về doanh thu dịch vụ sự nghiệp đạt 10-15%, nâng cao hơn thu nhập của người lao động.

- Lãnh đạo Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh tiếp tục kiện toàn và nâng cao hơn chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và giảng viên, nội dung chương trình, chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học; xây dựng trường thành trường đại học trọng điểm có đủ tất cả các chuyên ngành học tài nguyên và môi trường theo hướng ứng dụng tại khu vực phía Nam, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho các tỉnh phía Nam và cả nước.

- Lãnh đạo các tổ chức sự nghiệp khoa học phát huy lợi thế so sánh của ngành để nâng cao hơn nữa số lượng và chất lượng đề tài nghiên cứu khoa học; phấn đấu hầu hết đề tài khoa học đều được đưa vào ứng dụng thực tiễn.

- Lãnh đạo các cơ quan quản lý nhà nước tiếp tục thực hiện tốt việc tham mưu, tổng hợp, phục vụ Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường.

Về công tác xây dựng Đảng

- Mọi chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước đều được phổ biến quán triệt, vận dụng cụ thể hóa thành nội dung chương trình công tác của Đảng ủy Khối và cơ sở đảng.

- Xây dựng đồng bộ hệ thống chính trị của Khối tại TP. Hồ Chí Minh gồm tổ chức đảng, công đoàn, đoàn thanh niên từ cấp khối đến cơ sở.

Tiếp tục thực hiện có tác dụng thiết thực hơn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", Đề án số 02 của Ban Thường vụ Thành ủy TP. Hồ Chí Minh về Phòng, chống biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh và phản bác các quan điểm sai trái, Chỉ thị 10 và Hướng dẫn 09 của Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, các quy định của Trung ương và Thành phố về công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ, bảo vệ chính trị nội bộ, công tác kiểm tra giám sát và các quy định khác về xây dựng Đảng.

Những giải pháp chủ yếu

(1) Một là, Đảng ủy Khối và cấp ủy đảng cơ sở cụ thể hóa các chỉ tiêu nhiệm vụ của Đại hội, đề ra chương trình hành động, tổ chức thực hiện gắn với phân công trách nhiệm của các đồng chí cấp ủy viên. Những nhiệm vụ quan trọng cần thiết được ban hành thành nghị quyết chuyên đề.

(2) Hai là, đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ đảng; gắn chặt nội dung sinh hoạt với nhiệm vụ thiết thực của cơ quan, đơn vị. Sinh hoạt chi bộ, đảng bộ trở thành một trong những giải pháp không thể thiếu để lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ chính trị.

(3) Ba là, đổi mới phương pháp phổ biến quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng; trong đó đề cao vai trò, trách nhiệm trực tiếp quán triệt , triển khai của bí thư cấp ủy, tự nghiên cứu của cơ sở đảng và từng đảng viên; phát huy trí tuệ tập thể để đề ra được chương trình hành động có chất lượng nhất.

(4) Bốn là, Đảng ủy Khối và cơ sở đảng tổ chức các cuộc sinh hoạt chuyên đề nhằm vào những vấn đề vướng mắc nhất đề góp phần tháo gỡ.

(5) Năm là, Đảng ủy Khối tiếp tục trao đổi với Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường, báo cáo với Ban Thường vụ Thành ủy TP.Hồ Chí Minh về các vấn đề phối hợp công tác giữa Đảng ủy Khối và Đảng ủy Bộ, vấn đề tổ chức của đoàn thể Khối, sự tham gia của các cơ quan, đơn vị trong Khối đóng góp vào thực hiện các chương trình mục tiêu phát triển của TP.Hồ Chí Minh.

(6) Sáu là, lãnh đạo đoàn thể Khối phát động thi đua, vận động hội viên ra sức thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đóng góp tích cực vào sự hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, xây dựng Đảng bộ Khối trong sạch, vững mạnh.

3. Đại hội thông qua dự thảo Báo cáo tổng hợp góp ý vào văn kiện Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III nhiệm kỳ 2015 – 2020; Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

4. Đại hội thông qua kết quả bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm 21 đồng chí, do đồng chí Nguyễn Đức Thắng làm Bí thư Đảng ủy Khối; bầu 03 đồng chí đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X.

5. Đại hội giao cho Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đề ra chương trình hành động, lãnh đạo, tổ chức đưa Nghị quyết vào các lĩnh vực hoạt động của Khối.

6. Đại hội kêu gọi toàn thể đảng viên, công nhân, viên chức, lao động tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, vượt qua khó khăn, nêu cao tinh thần, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội.

Nghị quyết được Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường lần thứ III nhiệm kỳ 2015-2020 thông qua với tỷ lệ đạt 100%./.

Link file gốc
Các mục khác:
Văn kiện Đại hội [4/28/2016 9:57:32 AM]

   
 

Website được thiết kế bởi Tổ Phần mềm - Công ty Đo đạc Địa chính và Công trình

30 đường số 3, Khu phố 4, P.Bình An, Q.2, TP.Hồ Chí Minh    
Tel: 08.2960429, 08.8995111(124)      Fax: 08. 8990538      Website:   www.ces.com.vn/soft