Trang chủ | Đăng nhập | Đăng ký | Phiếu đề nghị | Kiểm tra phiếu
Đăng nhập
 
 
LIÊN HỆ TƯ LIỆU
Huỳnh Quang Việt
Trưởng phòng KCS

Mobile: 0912.515.727

Cấp phát tư liệu trực tuyến

Cấp phát Tư liệu trực tuyến của Chi nhánh Công ty tại Hà Nội đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất và quản trị cấp phát Tư liệu một cách có hiệu quả. Đồng thời các đơn vị sản xuất có thể xem và thống kê các Tư liệu được cấp phát hàng tháng, quý, năm của đơn vị mình.

Danh mục tư liệu được cấp phát
( Đơn vị chưa download )
1. GCĐ7685 ( L1-1112007.zip ) đề nghị bởi [ khoi ]
2. 77R354 ( 77R354.rar ) đề nghị bởi [ khoi ]
3. a ( 20080711-huongdanonline.doc ) đề nghị bởi [ phamchitich ]
4. fa84ac ( 20080712-bacgiang2.tif ) đề nghị bởi [ dnchien ]
5. Bản đồ nền địa hình tỉnh Quảng Bình ( 20080712-dh.dgn ) đề nghị bởi [ NVTung ]
6. Bản đồ địa hình tỷ lệ 1/25000 Thị xã Sơn La ( 20210908-view.aspx ) đề nghị bởi [ dangnd104 ]
7. K0111 ( 20130109-what_is_a_bliss-1024_768.jpg ) đề nghị bởi [ user13 ]


Tổng hợp các đơn vị (khách hàng)
yêu cầu (trong khoảng 1 tuần)
1. Xí nghiệp Trắc địa Bản đồ 103: 18
2. Xí nghiệp Trắc địa Bản đồ 104: 2
3. Xí nghiệp Trắc địa Bản đồ 201: 2
4. Xí nghiệp Trắc địa Bản đồ 204: 1
5. Trung tâm Địa chính đô thị phía Nam: 1
6. Chi nhánh Hà Nội: 4
7. Đơn vị khác: 12
Cấp Phát Tư Liệu Đo Đạc Bản Đồ - 2013
Công ty Tài nguyên và Môi trường miền Nam
Điện thoại: 08.37408111      Fax: 08.37408538    Website:    www.tmn.com.vn
Copyright © - Trung tâm Công nghệ - Công ty Tài nguyên và Môi trường miền Nam