Trang chủ  |  Đảng  |  Đoàn thể  |  Diễn đàn  |  Liên hệ  |  Weblink  |  English
Bài viết về Công ty
Tin tức
 Thông qua việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000, tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty cam kết:
 Đảm bảo chất lượng sản phẩm luôn thỏa mãn yêu cầu của khách hàng.
 Cung cấp sản phẩm kịp thời và đúng thời hạn ghi trong hợp đồng.
 Bảo đảm duy trì sự an toàn lao động tại Công ty, nhà xưởng các Xí nghiệp và nơi công tác.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tặng Bằng khen cho 05 tập thể và 16 cá nhân thuộc Công ty Đo đạc Địa chính và Công trình đã có thành tích xuất sắc trong năm 2006

Ngày 19 tháng 3 năm 2007, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ký Quyết định số 323/QĐ-ĐĐĐCCT về việc tặng Bằng khen cho 05 tập thể và 16 cá nhân thuộc Công ty Đo đạc Địa chính và Công trình đã có thành tích xuất sắc trong năm 2006.

ấod

Tập thể:

1. Công ty Đo đạc Địa chính và Công trình.
2. Xí nghiệp Trắc địa Bản đồ 301.
3. Văn phòng Công ty
4. Xí nghiệp Trắc địa Bản đồ 305
5. Phòng Tài chính Kế toán.

Cá nhân:

1. Lê Thế Chơng, Giám đốc Chi nhánh Công ty.
2. Trần Hữu Đạt, Phó Giám đốc Xí nghiệp Trắc địa Bản đồ 305.
3. Đào Văn Hoạt, Phó Giám đốc Xí nghiệp Trắc địa Bản đồ 104.
4. Trần Anh Nhiếp, Chuyên viên Phòng Kế hoạch sản xuất.
5. Phạm Quốc Tuấn, Phó Giám đốc TT Địa chính đô thị phía Bắc.
6. Trần Văn Phú, Phó Giám đốc Xí nghiệp Trắc địa Bản đồ 202.
7. Bùi Sơn, Giám đốc XN Ảnh số và Địa tin học.
8. Huỳnh Quang Việt, Phó Trưởng phòng KCS.
9. Bùi Xuân Bái, Phó Trưởng phòng KTCN.
10. Đỗ Văn Chuyên, Phó Giám đốc Xí nghiệp Trắc địa Bản đồ 103.
11. Tống Ngọc Lợi,  Phó Giám đốc Xí nghiệp Trắc địa Bản đồ 204.
12. Hoàng Văn Mâu, Phó Giám đốc Xí nghiệp Trắc địa Bản đồ 301.
13. Trần Thị Tuyết Nhung, Chuyên viên Văn phòng Công ty.
14. Lê Thị Xoan, Chuyên viên P.TCKT (nay là Phó Trưởng phòng TCKT)
15. Nguyễn Chí Yên, Giám đốc Xí nghiệp Trắc địa Bản đồ 203.
16. Trần Quang Phúc, Giám đốc TT Kỹ thuật môi trường.

Công ty Đo đạc Địa chính và Công trình
Số 30, đường số 3, khu phố 4, phường Bình An, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.3741 5222, 08.38995111       Fax:    08.38990538
Copyright © 2006 CESC Software Group. All rights reserved