Trang chủ  |  Đảng  |  Công đoàn  |  Đoàn thanh niên  |  Diễn đàn  |  Liên hệ  |  Weblink  |  English   
 Thông qua việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000, tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty cam kết:
1. Không ngừng cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 để thoả mãn như cầu cao nhất của khách hàng. Tất cả người lao động trong công ty đều hiểu rõ và có ý thức, trách nhiệm thực hiện đúng các quy định, quy trình và hướng dẫn của hệ thống quản lý chất lượng.
2. Thường xuyên đầu tư đổi mới thiết bị, cộng nghệ; nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và quản lý.
3. Thực hiện tốt các công tác tuyển dụng và đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu phát triển của công ty.
4. Môi trường làm việc luôn an toàn, thân thiện và hợp tác.
 
     TỔ CHỨC ĐOÀN THANH NIÊN CƠ SỞ    
 

Đoàn Thanh niên Cơ sở Công ty TNHH một thành viên Tài nguyên và môi trường miền Nam trực thuộc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Khối Bộ Tài nguyên và Môi trường, là một tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Công ty.
 Tổng số Chi đoàn trực thuộc   :  10.

 Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2027:
    BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN THANH NIÊN CƠ SỞ

1  Lê Thanh Thoảng  Bí thư
2  Giáp Trọng Doanh  Phó Bí thư
3  Lê Vũ Anh Việt  Ủy viên thường vụ
4  Trần Nguyễn Ngọc Hoàng Lan  Ủy viên thường vụ
5  Nguyễn Thị Minh Ánh  Ủy viên thường vụ
6  Lê Xuân Sơn  Ủy viên
7  Dương Thị Huỳnh Diệu  Ủy viên
8  Hoàng Thị Dung  Ủy viên
9  Nguyễn Thế Lộc  Ủy viên
10  Nguyễn Bá Toàn  Ủy viên
11  Lê Tiến Đạt  Ủy viên
12  Lê Đức Hảo  Ủy viên
13  Ngô Thị Ngọc Hương  Ủy viên
14  Lý Thu Như  Ủy viên
 Danh hiệu thi đua
Năm Danh hiệu thi đua
Số, ngày, tháng, năm của văn bản khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định; nội dung khen thưởng
2017 Đơn vị xuất sắc, dẫn đầu
Thông báo số 05-TB/ĐTN, ngày 20 tháng 12 năm 2017 của Ban Thường vụ Đoàn Khối Bộ Tài nguyên và Môi trường về kết quả phân loại, xếp hạng thi đua công tác đoàn và phong trào thanh niên cơ sở Đoàn trực thuộc năm 2017
2018 Giấy khen đơn vị xuất sắc, dẫn đầu
Quyết định số 16-QĐ/ĐTN, ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Ban Thường vụ Đoàn Khối Bộ Tài nguyên và Môi trường về xếp loại kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên của cơ sở Đoàn trực thuộc năm 2018
2019 Giấy khen đơn vị xuất sắc, dẫn đầu
Quyết định số 31-QĐ/ĐTN, ngày 24 tháng 12 năm 2019 của Ban Thường vụ Đoàn Khối Bộ Tài nguyên và Môi trường về xếp loại kết quả công tác đoàn và phong trào thanh niên cơ sở Đoàn trực thuộc năm 2019.
 Hình thức khen thưởng
Năm Hình thức khen thưởng
Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định
2016 Bằng khen Thành Đoàn
- Quyết định số 94- QĐKT/TĐTN-VP ngày 07/4/2016 của Ban thường vụ Thành Đoàn về việc “Hoàn thành tốt Tháng thanh niên năm 2016, chủ đề “Chung sức trẻ tham gia xây dựng thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình”.
- Quyết định số 147-QĐKT/TĐTN-VP ngày 26/5/2016 của Ban thường vụ Thành Đoàn về việc “Có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 – 2015”.
- Quyết định số 433-QĐKT/TĐTN-VP ngày 12/9/2016 của Ban thường vụ Thành Đoàn về việc “tham gia tích cực và hoàn thành tốt các hoạt động trong chiến dịch tình nguyện kỳ nghỉ hồng năm 2016”.
2016 Bằng khen Trung ương Đoàn - Quyết định số 92-QĐ/TWĐTN ngày 21/3/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về việc “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2016”
2017 Bằng khen Thành Đoàn
- Quyết định số 454-QĐKT/TĐTN-VP ngày 11/9/2017 của Ban thường vụ Thành Đoàn về việc “Đã có nhiều đóng góp trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2012 – 2017”.
2017 Cờ thưởng Thành đoàn
- Ban Thường vụ Thành đoàn Thành Phố Hồ Chí Minh tặng Cờ thưởng năm 2017 vì đã hoàn thành xuất sắc công tác Đoàn và Phong trào thanh thiếu nhi Khối Bộ Tài nguyên và Môi trường trong 03 năm liền (2015 – 2017).
2017 - Bằng khen Thành Đoàn
- Giấy khen Đoàn Khối
- Quyết định số 66-QĐKT/ĐTN ngày 10/4/2017 của Ban thường vụ Thành Đoàn về việc việc “Hoàn thành tốt Tháng Thanh niên năm 2017 ” với chủ đề “Tuổi trẻ Khối Bộ Tài nguyên và Môi trường chung tay xây dựng văn minh đô thị và nông thôn mới”.
- Quyết định số 77-QĐKT/ĐTN ngày 05/9/2017 của Ban thường vụ Thành Đoàn về việc “Hoàn thành tốt Chiến dịch Kỳ nghỉ hồng năm 2017”.
- Quyết định số 04/QĐKT-ĐTN ngày 12/01/2018 của Ban Thường vụ Đoàn khối Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đã hoàn thành xuất sắc công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2017.
2018 - Giấy khen Đoàn Khối
- Bằng khen Thành Đoàn
- Quyết định số 17/QĐKT-ĐTN ngày 10/01/2019 của Ban Thường vụ Đoàn khối Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đã hoàn thành xuất sắc công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2018.
- Quyết định số 455-QĐKT/TĐTN-VP ngày 08/10/2018 của Ban thường vụ Thành Đoàn về việc “tham gia tích cực và hoàn thành tốt các hoạt động trong chiến dịch tình nguyện kỳ nghỉ hồng năm 2018”.
2019 - Giấy khen Đoàn Khối
- Bằng khen Thành Đoàn
- Quyết định số 21/QĐKT-ĐTN ngày 19/6/2019 của Ban Thường vụ Đoàn khối Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Khen thưởng tập thể, cá nhân đạt thành tích tiêu biểu trong việc học tập và làm theo lời Bác năm 2019
- Quyết định số 32/QĐKT-ĐTN ngày 27/12/2019 của Ban Thường vụ Đoàn khối Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đã hoàn thành xuất sắc công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2019.
- Quyết định số 367-QĐKT/TĐTN-VP ngày 03/9/2019 của Ban thường vụ Thành Đoàn về việc “tham gia tích cực và hoàn thành tốt các hoạt động trong chiến dịch tình nguyện kỳ nghỉ hồng năm 2019”.
2020 - Giấy khen
- Bằng khen
- Quyết định số 33/QĐKT-ĐTN ngày 15/5/2020 của Ban Thường vụ Đoàn khối Bộ Tài nguyên và Môi trường tặng giấy vì Đạt thành tích tiêu biểu trong việc học tập và làm theo lời Bác năm 2020.
- Quyết định số 56-QĐ/TWĐTN ngày 02/03/2020 của Ban chấp hành Trung Ương Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh về việc đã hoàn thành xuất sắc công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2019.
2021 - Bằng khen
- Quyết định số 105-QĐKT/TĐTN-VP ngày 19/03/2021 của Ban chấp hành Đoàn TNCS TP Hồ Chí Minh về việc “Có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhân dịp kỷ niện 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”
2022 - Bằng khen - Quyết định số 58-QĐKT/TĐTN-VP ngày 25/07/2022 của Ban chấp hành Đoàn TNCS TP Hồ Chí Minh về việc “Đã có nhiều đóng góp trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2017-2022”
 
 

HỘP THƯ
 
User: 
Password: 
 
 
Hộp thư yahoo.com    
Công ty TNHH MTV Tài nguyên và Môi trường miền Nam
Số 30 đường số 3, khu phố 4, phường An Khánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 37404172       Fax:    028.37408538     Email:     tmn@monre.gov.vn
Copyright © 2006 CERS Software Group. All rights reserved