Giới thiệu   |  Ban chấp hành  |  Văn kiện Đại hội  |  Nghị quyết  |  Liên hệ   
Trang chủ
Lịch công tác tuần
CÁC CẤP UỶ
Văn phòng Đảng ủy Khối
Cơ quan Đại diện Bộ TN và MT tại TPHCM
Công ty Đo đạc Địa chính và Công trình
Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Nam bộ
Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra TNN miền Nam
Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam
Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường
Phân viện KTTV và Môi trường phía Nam
Phân viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ phía Nam
Phân viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản phía Nam
Chi cục Khoáng sản miền Nam
Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Viễn thám
Chi nhánh Trung tâm Điều tra, Đánh giá tài nguyên đất phía Nam
Chi cục Môi trường khu vực Đông Nam bộ
TƯ LIỆU - VĂN KIỆN
Đảng kỳ
Điều lệ Đảng
Toàn văn báo cáo Chính trị tại ĐH Đảng X
ĐOÀN THANH NIÊN
Giới thiệu
Ban chấp hành
Những hiểu biết cơ bản về Đoàn TNCSHCM
Điều lệ Đoàn
Hướng dẫn những vấn đề về công tác Đoàn
6 Bài lý luận chính trị
Đề cương tuyên truyền Luật Thanh niên
Luật Thanh niên

 ĐẢNG BỘ TP.HỒ CHÍ MINH
ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ TN&MT
        Số:    -BC/ĐUK

              ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
    Tp. HCM, ngày 30  tháng  06 năm 2014

 
BÁO CÁO
KẾT QUẢ CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM
VÀ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2014
 

        Thực hiện Chương trình công tác năm 2014 của Đảng ủy Khối; sáu tháng đầu năm 2014, trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt tình hình ở Biển Đông – Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981. Tại thành phố Hồ Chí Minh, dưới sự lãnh đạo của Thành ủy và điều hành của UBND thành phố tình hình kinh tế-xã hội tiếp tục có sự phát triển; quốc phòng, an ninh và chính trị trật tự xã hội được giữ vững ổn định. Đối với Đảng bộ Khối, một số cơ quan, đơn vị đã sắp xếp, kiện toàn lại các tổ chức bộ máy nhằm hoạt động có hiệu quả nhất. Trong bổi cảnh như trên, được sự quan tâm và có trách nhiệm của các cấp ủy cơ sở nên 6 tháng đầu năm đã đạt kết quả khá tốt về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng và lãnh đạo đoàn thể.

        I. Thực hiện nhiệm vụ chính trị ở các đơn vị

        1- Lĩnh vực sản xuất kinh doanh

        Công ty Tài nguyên và Môi trường miền Nam tập trung thực hiện nhiệm vụ về sản xuất kinh doanh, tư vấn, dịch vụ trong các lĩnh vực: đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai và tài sản gắn liền với đất; phục vụ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, môi trường, tài nguyên nước, biến đổi khí hậu, địa chất khoáng sản, khí tượng thủy văn, biển, hải đảo... Giá trị thực hiện ước đạt 110 tỉ đồng (44% kế hoạch năm); nộp ngân sách 14 tỷ đồng; thu nhập bình quân 7 triệu đồng/người/tháng. Hiện Công ty đang thực hiện đề án tái cơ cấu sau khi chuyển từ trực thuộc Tổng Công ty Tài nguyên và Môi trường về trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

        2- Các hoạt động sự nghiệp tài nguyên và môi trường

        - Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ làm tốt công tác dự báo, cảnh báo kịp thời các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như: gió mạnh trên biển, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực nam Biển Đông; dự báo triều cường, dự báo xâm nhập mặn chất lượng đạt và vượt chỉ tiêu được giao. Chất lượng điều tra cơ bản và dự báo ( khí tượng đạt 99,4 điểmthủy văn đạt 99,7 điểm; hải văn đạt 99,2 điểm; môi trường đạt 99,8 điểm).

        - Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam tiếp tục thực hiện 04 đề án theo nhiệm vụ kế hoạch của năm 2014; tính đến hết tháng 6/2014 doanh số thực hiện vốn ngân sách nhà nước và sản xuất dịch vụ ước đạt 51% kế hoạch năm.

        - Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam thực hiện 06 nhiệm vụ bước Địa chất, với khối lượng đạt 50% kế hoạch giao, tổng giá trị thực hiện ước đạt 11 tỷ đồng; thi công và hoàn thành các hợp đồng đã ký theo kế hoạch B; tăng cường công tác thu hồi nợ các hợp đồng đã thanh lý; tổng doanh thu đạt khoảng 10 tỷ đồng.

        - Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh thực hiện kết thúc học kỳ II năm học (2013-2014) cho 8.363 học sinh sinh viên các hệ đào tạo; triển khai công tác tuyển sinh năm 2014 với 2.700 chỉ tiêu (đại học 1.900, cao đẳng 800); cấp phát bằng tốt nghiệp cho 1.799 sinh viên hệ cao đẳng khóa 4 và hệ trung cấp khóa 35. Ngoài ra, Trường đã và đang thực hiện 23 đề tài gồm: 01 cấp Nhà nước, 03 cấp Bộ, 03 cấp tỉnh, thành phố, 04 cấp cơ sở, 05 cấp Trường và 07 ngoài kinh phí Nhà nước, với tổng kinh phí trên 8 tỷ đồng. Hoạt động tư vấn chuyển giao khoa học công nghệ với trên 10 dự án trị giá hơn 1,3 tỷ đồng.

       -  Phân viện Khí tượng Thủy văn và Môi trường phía Nam tham dự 03 Hội thảo khoa học Quốc tế về môi trường, về biển và biến đổi khí hậu; dự 03 Hội thảo khoa học trong nước và 05 khóa tập huấn; nghiệm thu 01 Đề tài cấp cơ sở năm 2013; triển khai 01 Đề tài cấp cơ sở năm 2014, 01 Đề tài cấp Bộ và giai đoạn 2 Dự án hợp tác quốc tế.

        - Phân viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ phía Nam tiếp tục thực hiện hợp đồng “Giám định vị trí dẫn đường giàn khoan”, thực hiện hợp đồng “Kiểm tra nghiệm thu xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai 02 xã Bình Phú, Đại Phước (Càn Long, Trà Vinh)”.

        - Phân viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản phía Nam tập trung hoàn thiện phương án tổ chức bộ máy hoạt động của Phân viện; xây dựng đề cương khoa học thực hiện trong 2 năm (2014-2015); tiếp tục thực hiện dự án dịch vụ địa chất tại tỉnh Lâm Đồng và Vĩnh Long.

        - Trung tâm Viễn thám miền Nam tập trung điều vẽ hoàn thiện 31 mảnh bản đồ nền địa lý lưu vực sông Hồng và sông Mêkông.

        - Chi nhánh Trung tâm Điều tra, đánh giá tài nguyên đất phía Nam hoàn thành công tác điều tra thu thập thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ tại huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang (thuộc Dự án “Thử nghiệm xác định ranh giới và công khai diện tích đất trồng lúa nước cần bảo vệ nghiêm ngặt”).

        - Chi nhánh phía Nam-Trung tâm tư vấn và công nghệ Môi trường thực hiện 07 dự án thuộc kinh phí sự nghiệp môi trường nguồn vốn địa phương; 08 hợp đồng tư vấn, dịch vụ và công nghệ với các doanh nghiệp về giám sát môi trường.

        3- Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường

        - Cơ quan Đại diện Văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi trường tại thành phố Hồ Chí Minh  phục vụ tốt cho Lãnh đạo Bộ và các Đoàn công tác của Bộ làm việc tại các tỉnh, thành phố phía Nam; tham dự các hội nghị, hội thảo các lĩnh vực  của ngành tài nguyên và môi trường được tổ chức tại các tỉnh, thành phố phía Nam.

        - Cục Kiểm soát hoạt động khoáng sản miền Nam kiểm tra thực địa và kiểm tra 07 khu vực đề nghị cấp, chuyển nhượng giấy phép hoạt động khoáng sản, hoặc đóng cửa mỏ khoáng sản; cử cán bộ tham gia 05 Đoàn kiểm tra tình hình khai thác, chế biến khoáng sản.

        - Chi cục Môi trường khu vực Đông Nam Bộ tham gia hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của 5 dự án trên các tỉnh, thành; hoàn tất các thủ tục để được phê duyệt hoàn thành 03 nhiệm vụ; đã quan trắc đợt 2 nhiệm vụ “Quan trắc môi trường tại vùng kinh tế trọng điểm phía Nam” và “Quan trắc môi trường nước hệ thống sông Đồng Nai” năm 2014.

        Tóm lại, 6 tháng đầu năm 2014, các cấp ủy đảng cơ sở đã lãnh đạo đảng viên, cán bộ, công nhân viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị đã vượt qua các khó khăn, đạt kết quả khá tốt về thực hiện nhiệm vụ chính trị.

        II. Công tác xây dựng Đảng

        1 - Công tác giáo dục chính trị tư tưởng

        Nhìn chung, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và công nhân viên chức, người lao động thuộc Khối yên tâm công tác, chất lượng và hiệu quả công việc về cơ bản đạt khá tốt.

        - Công tác tuyên truyền

        + Đảng ủy Khối và các cấp ủy đảng cơ sở tập trung tuyên truyền, sinh hoạt kỷ niệm các ngày Lễ lớn như: 84 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2014); tổ chức dâng hương nhân Kỷ niệm 124 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2014); Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Hợp tác vì nước”; Ngày Khí tượng thế giới (23/3); Ngày Môi trường thế giới (05/6); Ngày Đại dương Thế giới (08/6). Tổ chức sinh hoạt, tuyên truyền 02 đợt về biển, đảo và sao gửi và phổ biến tài liệu Hỏi-Đáp về việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 trong vùng biển Việt Nam và đồng thuận cao với Đảng, Nhà nước ta kiên quyết bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, lãnh hải; giải quyết bằng phương pháp hòa bình với việc Trung Quốc vi phạm vùng biển đặc quyền kinh tế của nước ta. Đồng thời, Đảng ủy Khối cũng đã tổ chức báo cáo thời sự trong và ngoài nước, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và Thành ủy nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức thuộc Khối nâng cao nhận thức, phục vụ công tác, và sinh hoạt chi, đảng bộ định kỳ.

        + Đảng ủy Khối tập trung tuyên truyền Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 21/12/2012 của Ban Bí thư và Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 27/11/2013 của UBND thành phố Hồ Chí Minh “Về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; Quy định số 1043-QĐ/TU ngày 21/9/2004 của Thành ủy “Về phân công đảng viên trực tiếp làm công tác vận động quần chúng ở cơ sở” và Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 Hội nghị Trung ương 7 khóa XI “Về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Thông tri số 29-TTr/TU ngày 15/01/2014 của Thành ủy để thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về triển khai thi hành Hiến pháp Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết Khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc đến các cấp ủy đảng cơ sở để dùng làm tài liệu sinh hoạt trong chi bộ nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm trong cán bộ, đảng viên và người lao động thuộc Khối.

        - Phổ biến, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng

        Đảng ủy Khối đã tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 8 khóa XI; thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 9 khóa XI đến cán bộ chủ chốt. Sau Hội nghị, các cấp ủy cơ sở tiếp tục phổ biến đến cán bộ, đảng viên và thảo luận tại cơ sở; đồng thời đề ra Chương trình hành động nhằm thực hiện tại cơ quan, đơn vị mình.

        - Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị

        Đảng ủy Khối đã tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt Chuyên đề 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”; tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác; biểu dương, khen thưởng tập thể và cá nhân thực hiện tốt Chuyên đề 2013 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”; đã tổ chức bình chọn trong 18 tập thể, 130 cá nhân từ cơ sở đạt thành tích xuất sắc để Đảng ủy Khối biểu dương, khen thưởng cấp Khối 15 tập thể và 64 cá nhân; đồng thời đề nghị 02 tập thể và 03 cá nhân được biểu dương, khen thưởng cấp Thành phố. Qua Hội nghị các cấp ủy đảng cơ sở và cán bộ, đảng viên thuộc Khối nhận thức rõ việc học tập và làm theo Bác đã trở thành nền nếp và thường xuyên; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở cơ quan, đơn vị mình công tác. Từng đồng chí cán bộ chủ chốt sẽ tự liên hệ bản thân, chú trọng với sửa chữa, khắc phục khuyết điểm đã được kết luận qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng.

        2 - Công tác giáo dục chính trị tư tưởng

        - Đã tổ chức Hội nghị báo cáo kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2013, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2013. Hội nghị đã công bố quyết định tặng Giấy khen cho 02 tổ chức đảng cơ sở đạt “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu” năm 2013; đạt tiêu chuẩn 03 năm liền (2011- 2013) có 01 đảng bộ bộ phận và 05 chi bộ trực thuộc các Đảng bộ cơ sở đạt “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu” và 55 đảng viên “Đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

        - Ngày 12/6/2014 Đoàn công tác Thành ủy (do đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, UVTWĐ, Phó Bí thư Thành ủy đẫn đầu) đã có buổi làm việc Đảng ủy khối cơ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường khảo sát kết quả đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng năm 2013, đánh giá cao kết quả đạt được của Đảng bộ khối năm 2013, chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng TCCS đảng, nhất là nhiệm vụ giáo dục chính trị tư tưởng, tính chiến đấu trong cán bộ đảng viên, phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo cơ quan đơn vị; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách Đảng; tiếp tục cụ thể hóa nội dung tiêu chí đánh giá TCCS đảng phù hợp với đặc điểm theo từng loại hình cơ quan, đơn vị để thực hiện đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng thực chất, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình, quy định.

        Kiện toàn tổ chức cơ sở đảng và đảng viên

        Tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về bổ sung 03 ủy viên ban chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ (2010-2015); tiếp nhận 01 cán bộ đảng viên để bố trí, bổ sung chuyên trách Đoàn Thanh niên Khối, giữ nhiệm vụ bí thư Đoàn Thanh niên Khối; bố trí phân công 01 ủy viên ban chấp hành Đảng bộ Khối, cán bộ chuyên trách công tác Đảng, giữ chức vụ Phụ trách công tác dân vận và quy chế dân chủ cơ sở, kiêm Phó trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối.

        - Công tác phát triển đảng viên mới

        Sáu tháng đầu năm 2014, Đảng ủy Khối đã kết nạp được 22 đảng viên mới, đạt tỷ lệ 34% chỉ tiêu phát triển đảng năm 2014.

        Công tác tổ chức cán bộ và quản lý đảng viên; nghiệp vụ đảng viên

        Tham mưu nhận xét 06 cán bộ đảng viên đề nghị Ban Cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét bổ nhiệm các chức vụ Tổng Giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kiểm soát viên Công ty Tài nguyên và Môi trường miền Nam thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường; nhận xét 02 cán bộ đảng viên đề nghị Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam xem xét bổ nhiệm Quyền Cục trưởng, Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát hoạt động khoáng sản miền Nam; nhận xét 02 cán bộ đảng viên đề nghị Trung tâm Điều tra, Đánh giá tài nguyên đất, Tổng Cục Quản lý đất đai xem xét bổ nhiệm lại chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Chi nhánh Trung tâm Điều tra, đánh giá tài nguyên đất phía Nam.

        Công nhận 07 đảng viên chính thức; chuyển sinh hoạt Đảng cho 45 đồng chí; cấp thẻ đảng cho 39 đảng viên; trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 06 đồng chí. Toàn bộ cơ sở dữ liệu của 882 đảng viên trong Đảng bộ Khối được cập nhật đầy đủ, kịp thời và đồng bộ cơ sở dữ liệu với Ban Tổ chức Thành ủy quản lý.

        - Sinh hoạt chuyên đề

        + Thực hiện Kế hoạch số 11-KH/ĐUK ngày 01/4/2014 về việc “Tổ chức giao ban chuyên đề giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Khối với cấp ủy cơ sở trực thuộc” năm 2014, Đảng ủy Khối đã tổ chức sinh hoạt Chuyên đề“Cách làm, kinh nghiệm của cấp ủy cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối trong lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ và xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh” với sự tham dự của 30 cán bộ chủ chốt cấp Khối và cấp cơ sở trực thuộc. Qua 05 tham luận và 09 lượt ý kiến phát biểu, hầu hết đều thống nhất cao cách đặt vấn đề của Đề dẫn, cho đây là một sinh hoạt bổ ích, thiết thực, từ đó giúp cho cấp ủy đảng cơ sở phương pháp xây dựng phong cách lãnh đạo, chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ và xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh.

        + Đã tổ chức Lớp bồi dưỡng đảng viên dự bị, với kết quả: 05 giỏi, tỷ lệ 7,35%; 40 khá, tỷ lệ 58,82%; 23 trung bình, tỷ lệ 33,83%; tổ chức Lớp nhận thức về Đảng đợt (I/2014) cho 47 quần chúng ưu tú, với kết quả: 06 giỏi, tỷ lệ 12,76%; 29 khá, tỷ lệ 61,70%; 12 trung bình, tỷ lệ 25,54%.

        3 - Công tác kiểm tra, giám sát

        Triển khai, thực hiện các quy định, quyết định về công tác kiểm tra, giám sát

        + Đảng ủy Khối triển khai, quán triệt đến các cấp ủy đảng cơ sở Kế hoạch số 12-KH/ĐUK ngày 14/4/2014 về việc kiểm tra “Thi hành Điều lệ Đảng”, trong đó 03 tổ chức đảng trực thuộc “Đảng ủy cơ sở Công ty Tài nguyên và Môi trường miền Nam, Đảng ủy cơ sở Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ và Chi bộ cơ sở Chi cục Môi trường khu vực Đông Nam Bộ” được Đảng ủy Khối trực tiếp tổ chức kiểm tra, đánh giá, còn 12 đơn vị tự kiểm tra sau đó gửi báo cáo về Đảng ủy Khối ( báo cáo riêng).

        + Thực hiện Chương trình số 07-CTr/ĐUK ngày 07/3/2014 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về kiểm tra, giám sát năm 2014. Đảng ủy Khối đã thành lập Đoàn Kiểm tra đối với Đảng ủy cơ sở Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam và Đoàn Giám sát đối với Chi bộ cơ sở Cục Kiểm soát hoạt động khoáng sản miền Nam - về lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ; thực hiện quy chế làm việc; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ tại cơ sở (báo cáo riêng).

        - Về kết quả kiểm tra, giám sát và tự kiểm tra, giám sát

        + UBKT Đảng ủy Khối kiểm tra tài chính cùng cấp 6 tháng cuối năm 2013 đối với Cơ quan Đảng ủy Khối kiểm tra việc thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí đối với Đảng ủy Khối Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chi bộ cơ sở Phân viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản phía Nam, Chi nhánh phía Nam-Trung tâm Tư vấn và Công nghệ môi trường; phục vụ tốt Kế hoạch giám sát của UBKT Thành ủy đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường (báo cáo riêng).

        4 - Công tác sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng

        Đảng ủy Khối đã hoàn thành các báo cáo: Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tổng kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dủng hàng Việt Nam”. Qua sơ, tổng kết thực hiện các chỉ thị, nghị quyết nói trên, tại Đảng bộ Khối các cấp ủy đảng cơ sở và đảng viên đã nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện khá tốt trên các lĩnh vực về xây dựng Đảng góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị.

        5 - Công tác lãnh đạo đoàn thể Khối

        5.1. Lãnh đạo hoạt động Công đoàn Khối

        + Công đoàn Khối đã phát động thi đua năm 2014; đăng ký xây dựng công sở văn hóa năm 2014, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chuyên đề 2014; tổ chức thi nấu ăn và tọa đàm về bình đẳng giới nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3); hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về an toàn vệ sinh lao động-phòng chống cháy nổ lần thứ 16 năm 2014; các công đoàn cơ sở hưởng ứng Chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa-Trường Sa” đã quyên góp mỗi người một ngày lương với số tiền trên 200 triệu đồng ủng hộ các chiến sỹ đang làm nhiệm vụ bảo vệ biển đảo; xây dựng 01 nhà tình nghĩa tại Cần Thơ; hưởng ứng “Tháng Công nhân lần thứ 6”- năm 2014 với nhiều hoạt động như: tổ chức Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo với các đơn vị trực thuộc nhằm giải đáp những băn khoăn, thắc mắc của người lao động về đời sống, việc làm, tiến độ sản xuất…; tham dự Hội diễn Văn nghệ do Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức; tổ chức thành công Hội thi “Vinh quang Công đoàn Việt Nam” cấp Khối; lập danh sách cho 38 cháu học giỏi, vượt khó là con của đoàn viên công đoàn cơ sở tham gia trại hè Thanh Đa do Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức.

        + Công đoàn Khối bầu bổ sung 02 ủy viên ban chấp hành, 01 ủy viên ban thường vụ Công đoàn Khối nhiệm kỳ 2010- 2015; lập hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “ sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” năm 2014 cho 19 cán bộ công đoàn.

        5.2. Lãnh đạo Đoàn Thanh niên Khối

        + Đoàn Thanh niên Khối phát động “Tháng Thanh niên” năm 2014 hơn 350 lượt đoàn viên, thanh niên thuộc các cơ sở đoàn tổ chức vệ sinh văn phòng, cơ quan; thực hiện sinh hoạt Chi đoàn chủ điểm chủ đề “Tiếp bước truyền thống, xây dựng tương lai”; tổ chức tuyên truyền những điểm mới trong Điều lệ Đoàn sửa đổi; Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013; tổ chức giao lưu thể thao chào mừng kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3); Đoàn cơ sở Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ tổ chức cho 50 đoàn viên, thanh niên tham gia hội trại, thăm quan di tích lịch sử tại huyện Nhà Bè.

        + Đoàn Thanh niên Khối tổ chức Hội trại “Theo bước cha ông” thu hút đông đảo các trại sinh từ 19 tỉnh, thành phía Nam về tham gia. Đoàn cơ sở Công ty Tài nguyên và Môi trường miền Nam đã vận động 440 lượt đoàn viên, thanh niên quyên góp giúp Hội Người mù thành phố Hồ Chí Minh và trẻ em mồ côi; Đoàn Khối đã phối hợp với Đoàn phường Tân Thuận Đông, Quận 7 tổ chức chương trình khám phát thuốc và chữa bệnh miễn phí cho 100 người dân nghèo tại địa phương, thăm và tặng quà cho 5 trẻ khuyết tật trên địa bàn phường. Tổ chức thực hiện công trình thanh niên với chủ đề: “Thanh niên Khối Tài nguyên và Môi trường xây dựng môi trường làm việc xanh – sạch – đẹp” thu hút trên 1.237 lượt đoàn viên thanh niên tham gia.

        + Đoàn Khối hướng dẫn sinh hoạt chi đoàn chủ điểm với chủ đề "Âm vang Điện Biên- Hào khí tuổi trẻ"; nhân Kỷ niệm 124 năm Ngày sinh nhật Bác (19/5/1890- 19/5/2014); tham dự Hội trại “Tuổi trẻ giữ biển”; thường xuyên cập nhật thông tin chính thống về tình hình Biển Đông tuyên truyền rộng rãi chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước để đoàn viên, thanh niên vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước ta trong việc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo; 100% cán bộ đoàn được quán triệt Chỉ thị 03-CT/TW với Chuyên đề năm 2014: “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”, các cơ sở đoàn trực thuộc đều triển khai tốt cho đoàn viên đăng ký việc làm theo Bác với 100% đoàn viên thanh niên đăng ký thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên 2014 gắn với nhiệm vụ chính trị của mỗi đoàn viên tại đơn vị; tổ chức chương trình giao lưu thiếu nhi với đoàn viên thanh niên qua đó tặng 10 xuất quà cho con em cán bộ đoàn học giỏi tại Trạm Khí tượng Nhà Bè.

        6 - Tham gia các hoạt động của Khối Thi đua

        + Đảng ủy Khối tham gia Hội trại truyền thống “Tự hào-60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ” (07/5/1954-07/5/2014) do Hội đồng Thi đua-Khen thưởng thành phố phát động; tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa 12 đơn vị thuộc Khối Thi đua 13 năm 2014.

        + Đảng bộ Khối đã được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố “Vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2013 góp phần tích cực trong phong trào thi đua của thành phố”; Bằng khen của Thành ủy tặng cho Văn phòng cấp ủy đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” 3 năm liên tục (2011-2013).

        7 - Nhận xét đánh giá chung

        Về thực hiện nhiệm vụ chính trị, các đơn vị trong Khối đã thực hiện khá tốt các chỉ tiêu, kế hoạch và nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm 2014. Đơn vị doanh nghiệp đạt giá trị thực hiện 44% kế hoạch năm; các đơn vị sự nghiệp có thu đạt trên 50% kế hoạch năm ngân sách nhà nước giao; sản xuất dịch vụ địa chất đạt xấp xỉ 50% kế hoạch năm; các đơn vị hành chính và sự nghiệp làm tốt công tác điều tra cơ bản, nghiên cứu khoa học, giáo dục-đào tạo, công tác tham mưu và phục vụ cho Bộ quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện đạt kết quả tốt.

        Về xây dựng Đảng, Đảng ủy Khối đã tích cực tuyên truyền, sinh hoạt kỷ niệm các ngày lễ lớn; thông tin kịp thời tình hình thời sự trong nước và quốc tế, nhất là lên án việc Trung Quốc vi phạm vùng biển đặc quyền kinh tế và chủ quyền của nước ta; quán triệt, phổ biến Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 và thông tin nhanh Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 khóa XI; việc khắc phục, sửa chữa các khuyết điểm, tồn tại theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng đã đạt một số kết quả bước đầu; triển khai Chuyên đề 2014 và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu học tập và làm theo Bác về thực hiện Chuyên đề 2013; kiện toàn, củng cố tổ chức đảng cơ sở; sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, chương trình hành động của Trung ương và Thành ủy; tổ chức sinh hoạt chuyên đề; chất lượng sinh hoạt chi bộ nhìn chung có chuyển biến. Đã tổ chức lớp nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú và lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới đảm bảo chất lượng. Công tác kiểm tra, giám sát và tự kiểm tra, giám sát, nhất là kiểm tra và tự kiểm tra việc “Thi hành Điều lệ Đảng” nhìn chung đã đạt kết quả khá tốt. Các hoạt động tham gia trong Khối Thi đua 13; hoạt động tích cực của 02 đoàn thể Khối góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

        Tuy nhiên, 6 tháng đầu năm 2014, hoạt động của các cấp ủy đảng cơ sở còn một số tồn tại, hạn chế như: công tác nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội có lúc, có nơi chưa kịp thời; còn một số ít cấp ủy cơ sở chưa chủ động tự kiểm tra, giám sát ở cấp mình; chất lượng sinh hoạt Đảng ở một số ít chi bộ, đảng bộ bộ phận còn hạn chế. Công tác phát triển đảng viên mới đạt tỷ lệ 34% kế hoạch năm.

        III. Công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014

         1. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở thực hiện các giải pháp tích cực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ chính trị năm 2014.

         2. Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, của Đảng, và của ngành Tài nguyên và Môi trường; tuyên truyền thực thực Hiến pháp 2013, Luật đất đai, Luật Tài nguyên nước,…

         3. Các cấp ủy đảng cơ sở tiếp tục phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương; quán triệt Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Đảng ủy Khối xây dựng kế hoạch chỉ đạo tổ chức đại hội chi, đảng bộ cơ sở tiến tới Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III nhiệm kỳ (2015-2020).

         4. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng, nhất là khắc phục, sửa chữa các tồn tại, khuyết điểm gắn với học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh Chuyên đề 2014; triển khai quán triệt, học tập và xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9, 10 khóa XI; sinh hoạt giao ban chuyên đề theo kế hoạch của Đảng ủy khối.

         5. Đẩy mạnh công tác phát triển đảng phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu đề ra trong năm 2014 là 66 đảng viên mới; củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

         6. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư Trung ương; Hướng dẫn 09-HD/BTCTW ngày 02/3/2012 của Ban Tổ chức Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; kịp thời sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng.

         7. Duy trì thường xuyên công tác kiểm tra, giám sát và tự kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên trong Khối về thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Chuẩn bị phục vụ tốt việc khảo sát kết quả đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng năm 2013 của Ban Tổ chức Thành ủy (theo Kế hoạch số 43-KH/BTCTU ngày 29/5/2014) đối với Đảng bộ cơ sở Công ty Tài nguyên và Môi trường Miền Nam, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TPHCM.

         8. Lãnh đạo đoàn thể Khối thực hiện nội dung, chương trình công tác đề ra từ nay đến cuối năm 2014; tổ chức các hoạt động thi đua chào mừng họp mặt Kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường (31/8/2004-31/8/2014); tham gia các nội dung thi đua của Khối Thi đua 13.

         9. Hoàn thành công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2014; tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2014; triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2015.

 

Nơi nhận:
BCS đảng Bộ TN&MT (để báo cáo);
- Thường trực Thành ủy (để báo cáo);
- Văn phòng Thành ủy (để báo cáo);
- Đ/c Nguyễn Văn Rảnh, UVTV Thành ủy;
- Các Ban đảng, UBKT ĐUK;
- Các đ/c UV BCH ĐB khối (để thực hiện);
- Cấp ủy các cơ sở đảng trực thuộc (để thực hiện);
- Công đoàn, Đoàn thanh niên Khối (để thực hiện);
- Lưu VP.

                T/M BAN THƯỜNG VỤ
                           BÍ THƯ

 

 

                     Nguyễn Đức Thắng

 


Các tin khác:

   
 

Website được thiết kế bởi Tổ Phần mềm - Công ty Đo đạc Địa chính và Công trình

30 đường số 3, Khu phố 4, P.Bình An, Q.2, TP.Hồ Chí Minh    
Tel: 08.2960429, 08.8995111(124)      Fax: 08. 8990538      Website:   www.ces.com.vn/soft