Giới thiệu   |  Ban chấp hành  |  Văn kiện Đại hội  |  Liên hệ   
Trang chủ
Lịch công tác tuần
CÁC CẤP UỶ
Văn phòng Đảng ủy Khối
Cơ quan Đại diện Bộ TN và MT tại TPHCM
Công ty Đo đạc Địa chính và Công trình
Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Nam bộ
Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra TNN miền Nam
Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam
Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường
Phân viện KTTV và Môi trường phía Nam
Phân viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ phía Nam
Phân viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản phía Nam
Chi cục Khoáng sản miền Nam
Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Viễn thám
Chi nhánh Trung tâm Điều tra, Đánh giá tài nguyên đất phía Nam
Chi cục Môi trường khu vực Đông Nam bộ
TƯ LIỆU - VĂN KIỆN
Đảng kỳ
Điều lệ Đảng
Toàn văn báo cáo Chính trị tại ĐH Đảng X
ĐOÀN THANH NIÊN
Giới thiệu
Ban chấp hành
Những hiểu biết cơ bản về Đoàn TNCSHCM
Điều lệ Đoàn
Hướng dẫn những vấn đề về công tác Đoàn
6 Bài lý luận chính trị
Đề cương tuyên truyền Luật Thanh niên
Luật Thanh niên
 
   Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường được thành lập ngày 31/8/2004 theo Quyết định số: 1022-QĐNS/TU của Ban Thường vụ Thành uỷ thành phố Hồ Chí Minh.
   Từ ngày thành lập, Đảng bộ Khối có 7 cơ sở Đảng với 725 đảng viên (gồm 4 đảng bộ cơ sở và 3 chi bộ cơ sở).

   Ban Thường vụ Thành uỷ đã chỉ định Ban chấp hành lâm thời Đảng bộ Khối gồm 10 đồng chí, trong đó Ban thường vụ có 3 đồng chí.
   Đến tháng 5/2005, thực hiện chủ trương của Thành uỷ và Ban Cán sự Đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tiếp nhận, thành lập các chi bộ cơ sở ở một số đơn vị, cơ quan thuộc Bộ (đóng tại thành phố Hồ Chí Minh), Đảng bộ Khối có 12 cơ sở đảng (gồm 4 đảng bộ cơ sở và 8 chi bộ cơ sở) với 850 đảng viên.     


   Tháng 10/2005, Đại hội Đảng bộ khối lần thứ I nhiệm kỳ 2005-2010 đã bầu ra Ban chấp hành gồm 15 đồng chí, trong đó Ban thường vụ có 5 đồng chí.
  

  Đảng bộ Khối Bộ Tài nguyên và Môi trường bao gồm nhiều ngành hoạt động như: quản lý Nhà nước, điều tra cơ bản, nghiên cứu khoa học, giáo dục đào tạo, sản xuất kinh doanh, . . . thuộc các lĩnh vực đo đạc trắc địa bản đồ, địa chất khoáng sản, khí tượng thuỷ văn, môi trường, ...
 
  Trang chủ  |  Giới thiệu   |  Ban chấp hành  |  Văn kiện Đại hội  |  Liên hệ   
  Website được thiết kế bởi Tổ Phần mềm - Công ty Đo đạc Địa chính và Công trình
30 đường số 3, Khu phố 4, P.Bình An, Q.2, TP.Hồ Chí Minh    
Tel: 08.2960429, 08.8995111(124)      Fax: 08. 8990538      Website:   www.ces.com.vn/soft