Giới thiệu   |  Ban chấp hành  |  Văn kiện Đại hội  |  Liên hệ   
Trang chủ
Lịch công tác tuần
CÁC CẤP UỶ
Văn phòng Đảng ủy Khối
Cơ quan Đại diện Bộ TN và MT tại TPHCM
Công ty Đo đạc Địa chính và Công trình
Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Nam bộ
Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra TNN miền Nam
Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam
Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường
Phân viện KTTV và Môi trường phía Nam
Phân viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ phía Nam
Phân viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản phía Nam
Chi cục Khoáng sản miền Nam
Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Viễn thám
Chi nhánh Trung tâm Điều tra, Đánh giá tài nguyên đất phía Nam
Chi cục Môi trường khu vực Đông Nam bộ
TƯ LIỆU - VĂN KIỆN
Đảng kỳ
Điều lệ Đảng
Toàn văn báo cáo Chính trị tại ĐH Đảng X
ĐOÀN THANH NIÊN
Giới thiệu
Ban chấp hành
Những hiểu biết cơ bản về Đoàn TNCSHCM
Điều lệ Đoàn
Hướng dẫn những vấn đề về công tác Đoàn
6 Bài lý luận chính trị
Đề cương tuyên truyền Luật Thanh niên
Luật Thanh niên
 
       DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ KHỐI
NHIỆM KỲ 2010-2015
Bí thư
Trần Văn Thận
------------------------------------------------------------
Phó Bí thư
Phạm Chí Tích
------------------------------------------------------------
UVTV - Chủ nhiệm UBKT
Hồ Ngọc Sang
UVTV - TB.Tổ chức
Nguyễn Văn Lành
------------------------------------------------------------
UVTV
Lê Văn Chố
ĐUV
Phạm Văn Giắng
------------------------------------------------------------
ĐUV - Trưởng ban Tuyên huấn
Phan Anh Tuấn
ĐUV - Q.Chánh Văn Phòng
Trần Thị Như Hoa
------------------------------------------------------------
ĐUV
Phạm Văn Đỗ
ĐUV
Đậu Khắc Liêm
------------------------------------------------------------
ĐUV
Bảo Thạnh
ĐUV
Thái Quang
------------------------------------------------------------
ĐUV
Đào Thanh Bình
ĐUV
Vũ Như Thiệu
------------------------------------------------------------
ĐUV
Nguyễn Ngọc Lâm
ĐUV
Phạm Hồ Quốc Tuấn
------------------------------------------------------------
 
ĐUV
Trần Hồng Lĩnh
 
Ban chấp hành Đảng ùy Khối cơ sớ Bộ Tài nguyên - Môi trường khóa I nhiệm kỳ 2005-2010.
 
 
 
  Trang chủ  |  Giới thiệu   |  Ban chấp hành  |  Văn kiện Đại hội  |  Liên hệ   
  Website được thiết kế bởi Tổ Phần mềm - Công ty Đo đạc Địa chính và Công trình
30 đường số 3, Khu phố 4, P.Bình An, Q.2, TP.Hồ Chí Minh    
Tel: 08.2960429, 08.8995111(124)      Fax: 08. 8990538      Website:   www.ces.com.vn/soft