Giới thiệu   |  Ban chấp hành  |  Văn kiện Đại hội  |  Liên hệ   
Trang chủ
Lịch công tác tuần
CÁC CẤP UỶ
Văn phòng Đảng ủy Khối
Cơ quan Đại diện Bộ TN và MT tại TPHCM
Công ty Đo đạc Địa chính và Công trình
Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Nam bộ
Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra TNN miền Nam
Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam
Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường
Phân viện KTTV và Môi trường phía Nam
Phân viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ phía Nam
Phân viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản phía Nam
Chi cục Khoáng sản miền Nam
Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Viễn thám
Chi nhánh Trung tâm Điều tra, Đánh giá tài nguyên đất phía Nam
Chi cục Môi trường khu vực Đông Nam bộ
TƯ LIỆU - VĂN KIỆN
Đảng kỳ
Điều lệ Đảng
Toàn văn báo cáo Chính trị tại ĐH Đảng X
ĐOÀN THANH NIÊN
Giới thiệu
Ban chấp hành
Những hiểu biết cơ bản về Đoàn TNCSHCM
Điều lệ Đoàn
Hướng dẫn những vấn đề về công tác Đoàn
6 Bài lý luận chính trị
Đề cương tuyên truyền Luật Thanh niên
Luật Thanh niên
 
  CƠ QUAN ĐẠI DIỆN BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TẠI TP.HỒ CHÍ MINH
Số 42 Mạc Đĩnh Chi, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
1. Phạm Văn Đỗ
  Bí thư chi bộ, Phó Trưởng Đại diện
  ĐT: 08.8258365,  0908 238 309
  Học vấn: Kỹ sư:
  Chuyên môn: Quản lý đất đai
  Lý luận chính trị: Trung cấp
  Nhà riêng: Số 42 Mạc Đĩnh Chi, Quận 1
  ĐT nhà riêng: 08.8258366
2. Đào Xuân Dương
  Phó Bí thư chi bộ, Phụ trách phòng hành chính quản trị
  Học vấn: Thạc sĩ
  Chuyên môn: Viễn thám, GIS
  Lý luận chính trị: Sơ cấp
   
   
 
 
  Trang chủ  |  Giới thiệu   |  Ban chấp hành  |  Văn kiện Đại hội  |  Liên hệ   
  Website được thiết kế bởi Tổ Phần mềm - Công ty Đo đạc Địa chính và Công trình
30 đường số 3, Khu phố 4, P.Bình An, Q.2, TP.Hồ Chí Minh    
Tel: 08.2960429, 08.8995111(124)      Fax: 08. 8990538      Website:   www.ces.com.vn/soft