Giới thiệu   |  Ban chấp hành  |  Văn kiện Đại hội  |  Liên hệ   
Trang chủ
Lịch công tác tuần
CÁC CẤP UỶ
Văn phòng Đảng ủy Khối
Cơ quan Đại diện Bộ TN và MT tại TPHCM
Công ty Đo đạc Địa chính và Công trình
Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Nam bộ
Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra TNN miền Nam
Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam
Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường
Phân viện KTTV và Môi trường phía Nam
Phân viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ phía Nam
Phân viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản phía Nam
Chi cục Khoáng sản miền Nam
Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Viễn thám
Chi nhánh Trung tâm Điều tra, Đánh giá tài nguyên đất phía Nam
Chi cục Môi trường khu vực Đông Nam bộ
TƯ LIỆU - VĂN KIỆN
Đảng kỳ
Điều lệ Đảng
Toàn văn báo cáo Chính trị tại ĐH Đảng X
ĐOÀN THANH NIÊN
Giới thiệu
Ban chấp hành
Những hiểu biết cơ bản về Đoàn TNCSHCM
Điều lệ Đoàn
Hướng dẫn những vấn đề về công tác Đoàn
6 Bài lý luận chính trị
Đề cương tuyên truyền Luật Thanh niên
Luật Thanh niên
 
  ĐẢNG UỶ CÔNG TY ĐO ĐẠC ĐỊA CHÍNH VÀ CÔNG TRÌNH
Số 30, đường số 3, khu phố 4, P.Bình An, Quận 2, TP.Hồ Chí Minh
1. Phạm Chí Tích
  Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công ty
  ĐT: 08.8875169,  0903 823 417
  Học vấn: Thạc sĩ
  Chuyên môn: Trắc địa bản đồ
  Lý luận chính trị: Cao cấp
  Nhà riêng: 33 đường 8, P.Bình An, Q.2
  ĐT nhà riêng: 08.7415095
   
2. Vũ Như Thiệu
  Phó Bí thư, Phó Giám đốc Công ty
  ĐT: 08.8998117,  0913 805 035
  Học vấn: Kỹ sư
  Chuyên môn: Trắc địa bản đồ
  Lý luận chính trị: Cao cấp
  Nhà riêng: Số 72, đường số 5, KP4, P.Bình An, Q.2
  ĐT nhà riêng: 08.8980244
   
3. Trần Việt Dũng
  Phó Bí thư thường trực, Phó Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng
  ĐT: 08.7415097,  0903 839 339
  Học vấn: Cử nhân
  Chuyên môn: Kinh tế Nông lâm
  Lý luận chính trị: Cao cấp
   
4. Tăng Bá Nam
  UVTV Đảng uỷ, Giám đốc Xí nghiệp Trắc địa Bản đồ 203
  Học vấn: Kỹ sư
  Chuyên môn: Trắc địa bản đồ
  Lý luận chính trị: Trung cấp
   
5. Đào Ngọc Chiến
  ĐUV Đảng uỷ, Phó Giám đốc Công ty, Giám đốc Chi nhánh Công ty tại Hà Nội
  Học vấn: Kỹ sư
  Chuyên môn: Trắc địa bản đồ
  Lý luận chính trị: Cao cấp
   
6. Nguyễn Đức Kiên
  ĐUV Đảng uỷ, Giám đốc Xí nghiệp Trắc địa bản đồ 305
  Học vấn: Kỹ sư
  Chuyên môn: Trắc địa bản đồ
  Lý luận chính trị: Cử nhân
   
7. Đỗ Văn Chuyên
  ĐUV Đảng uỷ, Giám đốc Xí nghiệp Trắc địa bản đồ 103
  Học vấn: Kỹ sư
  Chuyên môn: Trắc địa bản đồ
  Lý luận chính trị: Trung cấp
   
8. Lê Ngọc Nhung
  ĐUV Đảng uỷ, Giám đốc Xí nghiệp Trắc địa bản đồ 201
  Học vấn: Kỹ sư
  Chuyên môn: Trắc địa bản đồ
  Lý luận chính trị: Cao cấp
   
9. Trần Quang Phúc
  ĐUV Đảng uỷ, Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Môi trường
  Học vấn: Cử nhân
  Chuyên môn: Kinh tế
  Lý luận chính trị: Cao cấp
   
10. Hoàng Văn Mâu
  ĐUV Đảng uỷ, Giám đốc Xí nghiệp Trắc địa bản đồ 301
  Học vấn: Kỹ sư
  Chuyên môn: Trắc địa bản đồ
  Lý luận chính trị: Trung cấp
   
11. Trần Hữu Đạt
  ĐUV Đảng uỷ, Đoàn trưởng Đoàn 309
  Học vấn: Kỹ sư
  Chuyên môn: Trắc địa bản đồ
  Lý luận chính trị: Trung cấp
   
12. Hồ Văn Trang
  ĐUV Đảng uỷ, Trưởng phòng Kỹ thuật Công nghệ
  Học vấn: Thạc sĩ
  Chuyên môn: Trắc địa bản đồ
  Lý luận chính trị: Cao cấp
   
13. Bùi Sơn
  ĐUV Đảng uỷ, Giám đốc Xí nghiệp Đo vẽ Ảnh số và Địa tin học
  Học vấn: Kỹ sư
  Chuyên môn: Trắc địa bản đồ
  Lý luận chính trị: Cao cấp
   
14. Lê Duy Mật
  ĐUV Đảng uỷ, Phó Chánh Văn phòng
  Học vấn: Cao đẳng
  Chuyên môn: Kinh tế
  Lý luận chính trị: Trung cấp
   
15. Trần Thạnh
  ĐUV Đảng uỷ, Phó Trưởng phòng Kế hoạch sản xuất
  Học vấn: Kỹ sư
  Chuyên môn: Trắc địa bản đồ
  Lý luận chính trị: Trung cấp
   
 
 
  Trang chủ  |  Giới thiệu   |  Ban chấp hành  |  Văn kiện Đại hội  |  Liên hệ   
  Website được thiết kế bởi Tổ Phần mềm - Công ty Đo đạc Địa chính và Công trình
30 đường số 3, Khu phố 4, P.Bình An, Q.2, TP.Hồ Chí Minh    
Tel: 08.2960429, 08.8995111(124)      Fax: 08. 8990538      Website:   www.ces.com.vn/soft