Giới thiệu   |  Ban chấp hành  |  Văn kiện Đại hội  |  Liên hệ   
Trang chủ
Lịch công tác tuần
CÁC CẤP UỶ
Văn phòng Đảng ủy Khối
Cơ quan Đại diện Bộ TN và MT tại TPHCM
Công ty Đo đạc Địa chính và Công trình
Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Nam bộ
Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra TNN miền Nam
Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam
Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường
Phân viện KTTV và Môi trường phía Nam
Phân viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ phía Nam
Phân viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản phía Nam
Chi cục Khoáng sản miền Nam
Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Viễn thám
Chi nhánh Trung tâm Điều tra, Đánh giá tài nguyên đất phía Nam
Chi cục Môi trường khu vực Đông Nam bộ
TƯ LIỆU - VĂN KIỆN
Đảng kỳ
Điều lệ Đảng
Toàn văn báo cáo Chính trị tại ĐH Đảng X
ĐOÀN THANH NIÊN
Giới thiệu
Ban chấp hành
Những hiểu biết cơ bản về Đoàn TNCSHCM
Điều lệ Đoàn
Hướng dẫn những vấn đề về công tác Đoàn
6 Bài lý luận chính trị
Đề cương tuyên truyền Luật Thanh niên
Luật Thanh niên
 
ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

KHỐI BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
 
 

Bí thư: Đỗ Văn Thọ
   Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Khối Bộ Tài nguyên và Môi trường được thành lập theo quyết định số 11-QĐ/TCCS  ngày 23 tháng 2 năm 2005 của trên cơ sở hợp nhất các Đoàn cơ sở: Trường cán bộ Khí tượng Thuỷ Văn TP.HCM,Trườngtrung học Địa chính Trung ương III, Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Nam Bộ, Liên đoàn Địa chất Thuỷ văn – Địa chất công trình Miền Nam; Công ty Đo đạc Địa chính và Công trình và Liên đoàn Bản đồ Địa chất Miền Nam.

Phó Bí thư: Hoàng Thị Mạnh Kha
   Tháng 6 và tháng 9 năm 2005 Đoàn Khối thành lập 2 chi đoàn cơ sở trực thuộc đó là: Chi đoàn cơ sở Phân viện Khí tượng Thủy văn và Môi trường phía Nam, Chi đoàn cơ sở Phân viện Nghiên cứu Địa chính phía Nam.
   Tháng 12 năm 2006 đoàn Khối tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ nhất nhiệm kỳ (2006-2011).

Phó Bí thư: Phạm Hồ Quốc Tuấn
   Tại cấp khối có 15 đồng chí trong Ban chấp hành Đoàn Khối (trong đó có 05 đồng chí trong Ban Thường vụ) và 10 uỷ viên ban chấp hành, thành lập các Ban phụ trách: Ban Tổ chức, Ban Tư tưởng, Ban CNLĐ, Ban TNTH, Uỷ Ban Kiểm tra. Mỗi ban đều có trưởng ban và Phó trưởng ban phụ trách các lĩnh vực được Ban Thường vụ phân công. Tại cấp cơ sở có tổng cộng 66 chi đoàn trực thuộc với tổng số đoàn viên đến ngày 30 tháng 6 là 2184.

 
 
  Trang chủ  |  Giới thiệu   |  Ban chấp hành  |  Văn kiện Đại hội  |  Liên hệ   
  Website được thiết kế bởi Tổ Phần mềm - Công ty Đo đạc Địa chính và Công trình
30 đường số 3, Khu phố 4, P.Bình An, Q.2, TP.Hồ Chí Minh    
Tel: 08.2960429, 08.8995111(124)      Fax: 08. 8990538      Website:   www.ces.com.vn/soft