Giới thiệu   |  Ban chấp hành  |  Văn kiện Đại hội  |  Liên hệ   
Trang chủ
Lịch công tác tuần
CÁC CẤP UỶ
Văn phòng Đảng ủy Khối
Cơ quan Đại diện Bộ TN và MT tại TPHCM
Công ty Đo đạc Địa chính và Công trình
Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Nam bộ
Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra TNN miền Nam
Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam
Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường
Phân viện KTTV và Môi trường phía Nam
Phân viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ phía Nam
Phân viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản phía Nam
Chi cục Khoáng sản miền Nam
Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Viễn thám
Chi nhánh Trung tâm Điều tra, Đánh giá tài nguyên đất phía Nam
Chi cục Môi trường khu vực Đông Nam bộ
TƯ LIỆU - VĂN KIỆN
Đảng kỳ
Điều lệ Đảng
Toàn văn báo cáo Chính trị tại ĐH Đảng X
ĐOÀN THANH NIÊN
Giới thiệu
Ban chấp hành
Những hiểu biết cơ bản về Đoàn TNCSHCM
Điều lệ Đoàn
Hướng dẫn những vấn đề về công tác Đoàn
6 Bài lý luận chính trị
Đề cương tuyên truyền Luật Thanh niên
Luật Thanh niên
 
  ĐẢNG UỶ LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN NAM
Số 200 Lý Chính Thắng, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh
1. Thái Quang
  Q.Bí thư Đảng uỷ, Phó Liên Đoàn trưởng Phụ trách Liên đoàn
  Học vấn: Thạc sĩ
  Chuyên môn: Địa chất
  Lý luận chính trị: Cao cấp
   
2. Nguyễn Văn Cường
  UVTV, Phó Liên Đoàn trưởng
  Học vấn: Thạc sĩ
  Chuyên môn: Địa chất
  Lý luận chính trị: Cao cấp
   
3. Nguyễn Văn Định
  ĐUV, Giám đốc TT Phân tích Thí nghiệm
  Học vấn: Tiến sĩ
  Chuyên môn: Vật lý
  Lý luận chính trị: Cao cấp
   
4. Trần Cường
  ĐUV, Phó Chánh Văn phòng
  Học vấn: Cử nhân
  Chuyên môn: Kinh tế
  Lý luận chính trị: Cao cấp
   
5. Trần Ngọc Khai
  ĐUV
  Học vấn: Kỹ sư
  Chuyên môn: Địa chất
  Lý luận chính trị: Sơ cấp
   
6. Phạm Văn Tuất
  ĐUV, Trưởng phòng Tổ chức Lao động
  Học vấn: Cử nhân
  Chuyên môn: Kinh tế
  Lý luận chính trị: Cao cấp
   
7. Lê Minh Thùy
  ĐUV, Đoàn trưởng Đoàn ĐC 1
  Học vấn: Kỹ sư
  Chuyên môn: Địa chất
  Lý luận chính trị: Sơ cấp
   
8. Nguyễn Văn Lưu
  ĐUV, Phó Giám đốc Trung tâm Địa Vật lý
  Học vấn: Kỹ sư
  Chuyên môn: Địa chất
  Lý luận chính trị: Sơ cấp
   
9. Đỗ Văn Hạnh
  ĐUV, Phó Giám đốc Trung tâm SXDV Địa chất
  Học vấn: Kỹ sư
  Chuyên môn: Địa chất
  Lý luận chính trị: Sơ cấp
   
10. Mai Kim Vinh
  ĐUV, Phó Phòng kỹ thuật Liên đoàn
  Học vấn: Thạc sĩ
  Chuyên môn: Địa chất
  Lý luận chính trị:
   
   
 
 
  Trang chủ  |  Giới thiệu   |  Ban chấp hành  |  Văn kiện Đại hội  |  Liên hệ   
  Website được thiết kế bởi Tổ Phần mềm - Công ty Đo đạc Địa chính và Công trình
30 đường số 3, Khu phố 4, P.Bình An, Q.2, TP.Hồ Chí Minh    
Tel: 08.2960429, 08.8995111(124)      Fax: 08. 8990538      Website:   www.ces.com.vn/soft