Giới thiệu   |  Ban chấp hành  |  Văn kiện Đại hội  |  Liên hệ   
Trang chủ
Lịch công tác tuần
CÁC CẤP UỶ
Văn phòng Đảng ủy Khối
Cơ quan Đại diện Bộ TN và MT tại TPHCM
Công ty Đo đạc Địa chính và Công trình
Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Nam bộ
Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra TNN miền Nam
Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam
Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường
Phân viện KTTV và Môi trường phía Nam
Phân viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ phía Nam
Phân viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản phía Nam
Chi cục Khoáng sản miền Nam
Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Viễn thám
Chi nhánh Trung tâm Điều tra, Đánh giá tài nguyên đất phía Nam
Chi cục Môi trường khu vực Đông Nam bộ
TƯ LIỆU - VĂN KIỆN
Đảng kỳ
Điều lệ Đảng
Toàn văn báo cáo Chính trị tại ĐH Đảng X
ĐOÀN THANH NIÊN
Giới thiệu
Ban chấp hành
Những hiểu biết cơ bản về Đoàn TNCSHCM
Điều lệ Đoàn
Hướng dẫn những vấn đề về công tác Đoàn
6 Bài lý luận chính trị
Đề cương tuyên truyền Luật Thanh niên
Luật Thanh niên
 
  ĐẢNG UỶ LIÊN ĐOÀN QUY HOẠCH VÀ ĐIỀU TRA
TNN MIỀN NAM
Số 59, đường số 2, P.Bình An, Quận 2, TP.Hồ Chí Minh
1. Phạm Văn Giắng
  Bí thư Đảng uỷ, Liên Đoàn trưởng
  Học vấn: Kỹ sư
  Chuyên môn: Địa chất
  Lý luận chính trị: Cao cấp
   
2. Nguyễn Ngọc Oánh
  Phó Bí thư Đảng uỳ, Trưởng phòng Tổ chức lao động
  Học vấn: Cử nhân
  Chuyên môn: Kinh tế
  Lý luận chính trị: Trung cấpcấp
   
3. Phạm Văn Khoa
  Đảng uỷ viên, Phó Liên Đoàn trưởng
  Học vấn: Cử nhân
  Chuyên môn: Kinh tế
  Lý luận chính trị: Trung cấp
   
4. Phạm Văn Hùng
  Đảng uỷ viên, Phó Giám đốc TTSXĐC&XD, Bí thư Đoàn Thanh niên
  Học vấn: Kỹ sư
  Chuyên môn: Địa chất TV
  Lý luận chính trị: Sơ cấp
   
5. Nguyễn Văn Huy
  UVTV, Chủ nhiệm UBKT, Trưởng phòng Kế toán
  Học vấn: Thạc sĩ
  Chuyên môn: Kinh tế
  Lý luận chính trị: Trung cấp
   
6. Bùi Trần Vượng
  Đảng uỷ viên, Trưởng phòng kỹ thuật
  Học vấn: Tiến sĩ
  Chuyên môn: Địa chất TV
  Lý luận chính trị: Trung cấp
   
7. Phạm Văn Giắng
  Đảng uỷ viên, Giám đốc TTSXĐC&XD
  Học vấn: Thạc sĩ
  Chuyên môn: Địa chất TV
  Lý luận chính trị: Sơ cấp
   
8. Nguyễn Văn Minh
  Đảng uỷ viên, Liên Đoàn trưởng
  Học vấn: Thạc sĩ
  Chuyên môn: Địa chất TV
  Lý luận chính trị: Sơ cấp
   
9. Nguyễn Văn Thỏa
  Đảng uỷ viên, Đoàn trưởng Đoàn 802
  Học vấn: Kỹ sư
  Chuyên môn: Khoan Địa chất
  Lý luận chính trị: Cao cấp
   
10. Huỳnh Văn Toàn
  Đảng uỷ viên, Phó Đoàn trưởng Đoàn 803
  Học vấn: Kỹ sư
  Chuyên môn: Địa chất TV
  Lý luận chính trị: Cao cấp
   
11. Phạm Giang
  Đảng uỷ viên, Đoàn trưởng Đoàn 804
  Học vấn: Kỹ sư
  Chuyên môn: Khoan Địa chất
  Lý luận chính trị: Sơ cấp
   
12. Mai Thế Nhân
  Đảng uỷ viên, Đoàn trưởng Đoàn 805
  Học vấn: Cử nhân
  Chuyên môn: Kinh tế
  Lý luận chính trị: Cao cấp
   
13. Nguyễn Xuân Hợi
  Đảng uỷ viên,Trưởng phòng Kế hoạch
  Học vấn: Cử nhân
  Chuyên môn: Kinh tế
  Lý luận chính trị: Cao cấp
   
   
 
 
  Trang chủ  |  Giới thiệu   |  Ban chấp hành  |  Văn kiện Đại hội  |  Liên hệ   
  Website được thiết kế bởi Tổ Phần mềm - Công ty Đo đạc Địa chính và Công trình
30 đường số 3, Khu phố 4, P.Bình An, Q.2, TP.Hồ Chí Minh    
Tel: 08.2960429, 08.8995111(124)      Fax: 08. 8990538      Website:   www.ces.com.vn/soft