Trang chủ  |  Đảng  |  Công đoàn  |  Đoàn thanh niên  |  Diễn đàn  |  Liên hệ  |  Weblink  |  Góp ý  |  English   
 Phương châm hoạt động của Công ty là “Chất lượng là cơ sở và điều kiện cho sự phát triển bền vững”
1. Xây dựng, thực hiện, duy trì và không ngừng cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001: 2015 nhằm chứng minh năng lực của Công ty trong việc cung cấp một cách nhất quán các sản phẩm và dịch vụ đáp ứng yêu cầu khách hàng và yêu cầu của Luật định.
2. Luôn đảm bảo sẵn có các nguồn lực cần thiết để đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh. Thường xuyên nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; chất lượng máy, thiết bị, cơ sở hạ tầng; chất lượng tri thức trong doanh nghiệp và môi trường làm việc để nâng cao năng lực cạnh tranh.
3. Thúc đẩy các cơ hội nâng cao thỏa mãn khách hàng; giải quyết các rủi ro và cơ hội liên quan đến mục tiêu và hoạt động chung của Công ty và khả năng chứng tỏ sự phù hợp với các yêu cầu quy định của hệ thống quản lý chất lượng.
4. Tất cả người lao động trong Công ty đều hiểu rõ và có ý thức, trách nhiệm thực hiện đúng các quy chế, quy định, quy trình, thủ tục và các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng.
CỔNG THÔNG TIN TMN

  

Năm 2015

  

Năm 2016

  

Năm 2017

  

Năm 2018

  

Năm 2019

  

Năm 2020

  

Năm 2021

  

Năm 2022

  

Năm 2023
Download phần mềm
Xây dựng cơ chế thí điểm giao đất, cho thuê đất đối với diện tích nhỏ hẹp trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh
28/5/2018 8:53:00 AM
Sáng ngày 24/5, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa, Trưởng Ban soạn thảo đã chủ trì cuộc họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế thí điểm giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu được tách thửa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Tham dự cuộc họp có thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập.

 
Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa, Trưởng Ban soạn thảo phát biểu chủ trì cuộc họp

Báo cáo tóm tắt nội dung và quá trình xây dựng dự thảo, bà Hoàng Thị Vân Anh, Vụ trưởng Vụ Chính sách và Pháp chế, Tổng cục Quản lý đất đai cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tích cực phối hợp với bộ ngành, địa phương nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về ban hành cơ chế thí điểm giao đất, cho thuê đất đối với các phần đất nhỏ hẹp cho các chủ sử dụng đất liền kề trên địa bàn TP.HCM; tổng hợp tiếp thu và giải trình; lấy ý kiến công khai trên cổng thông tin của Bộ. Gần đây nhất là Bộ đã làm việc với UBND TP.Hồ Chí Minh về dự thảo Quyết định này. Về phía TP. Hồ Chí Minh cũng đã tổ chức lấy ý kiến các quận huyện trên địa bàn và cơ bản nhất trí với dự thảo.

Hiện nay, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có nhiều trường hợp khu đất có diện tích và hình thể đất nhỏ hẹp, không đủ chuẩn quy hoạch đô thị xây dựng, có nguồn gốc do Nhà nước quản lý, thuộc lối đi chung hoặc khoảng hở giữa 02 nhà, do 01 chủ sử dụng hoặc cán bộ có nhà liền kề với diện tích sử dụng chung, hiện không còn sử dụng làm thông hành địa dịch hoặc cống  thoát nước khu vực mà chỉ có thể chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho chủ sử dụng đất liền kề có nhu cầu sử dụng để hợp khối, trên cơ sở thỏa thuận hoặc không có tranh chấp, khiếu nại của các hộ có quyền lợi liên quan. Trên thực tế, nhu cầu sử dụng đất đối với các khu đất này để hợp khối với nhà hiện hữu của người dân tương đối nhiều tại thành phố Hồ Chí Minh.

Theo quy định của pháp luật đất đai, việc giải quyết trường hợp giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với phần đất nhỏ hẹp cho chủ sử dụng đất liền kề với mục đích hợp thửa làm đất ở là phù hợp với quy định về việc giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân được quy định tịa Luật Đất đai năm 2013. Tuy nhiên, trường hợp giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với phần diện tích nhỏ hẹp cho chủ sử dụng đất liền kề với mục đích hợp thửa làm đất ở không thuộc trường hợp giao đất không thông qua đấu  giá quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 118 Luật Đất đai, đồng thời thẩm quyền xem xét, quyết định cho phép giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất trong “các trường hợp khác” là của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, việc ban hành Quyết định này là cần thiết, sẽ góp phần giải quyết vướng mắc trong việc giao đất, cho thuê đất đối với các phần đất nhỏ hẹp cho các chủ sử dụng đất liền kề đối với địa bàn thí điểm TP.HCM, từ đó có chính sách đối với các tỉnh trên địa bàn cả nước.

Về phạm vi điều chỉnh, dự thảo Quyết định quy định việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu được tách thửa do Nhà nước trực tiếp quản lý cho người sử dụng đất liền kề trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định này không điều chỉnh đối với phần diện tích đất liền kề với nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật về nhà ở. Đối với các thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu được tách thửa có nguồn gốc do Nhà nước quản lý nhưng để bị lấn, bị chiếm thì giải quyết theo quy định tại Điều 22 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

Dự thảo Quyết định quy định về các nội dung: Nguyên tắc giao đất, cho thuê đất đối với các phần đất nhỏ hẹp cho chủ sử dụng liền kề; Điều kiện giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất đối với các phần đất nhỏ hẹp cho chủ sử dụng liền kề; Hình thức giao đất, cho thuê đất; Xác định mục đích sử dụng, thời hạn sử dụng đất khi thực hiện giao đất, cho thuê đất đối với thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu được tách thửa cho người sử dụng liền kề; Giá đất để Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất; Thẩm quyền, trình tự, thủ tục giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất; trách nhiệm tổ chức thực hiện.

 

Toàn cảnh cuộc họp

 

Tại cuộc họp, các thành viên ban soạn thảo, tổ biên tập đều thống nhất cao về sự cần thiết ban hành Quyết định này. Đồng thời đề nghị bổ sung, làm rõ hơn một số nội dung về phạm vi, nguyên tắc giao đất, điều kiện giao đất, hình thức giao đất, cho thuê đất…  

Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh cho biết, trong quá trình phát triển đô thị, kể cả chỉnh trang hoặc xây dựng mới trên địa bàn xuất hiện nhiều khu đất, thửa đất do Nhà nước quản lý có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu được phép tách thửa hoặc có diện tích lớn hơn diện tích đất tối thiểu được phép tách thửa nhưng hình thể khu đất, thửa đất không phù hợp để xây dựng nhà ở, công trình độc lập. Trên cơ sở tổng hợp báo cáo của 6/24 quận, huyện mới đây cho thấy, tại Quận 6 có 113 khu đất; quận 8 có 84 Khu; Quận 11 có 3 khu; quận 12 có 32 khu; Quận Bình Tân có 24 khu và huyện Nhà Bè có 4 khu đất diện tích bình quân 1 khu là 12,8m2. Hiện nay có nhiều người sử dụng đất liền kề đề nghị được giao cho thuê không qua đấu giá quyền sử dụng đất đối với diện tích này nhằm phục vì nhu cầu sinh hoạt, sản xuất hoặc kinh doanh. Đồng thời, phần lớn các khu này không thể tổ chức đấu giá do không thể xây dựng công trình độc lập dẫn tới để trống ảnh hưởng mỹ quan, thất thu ngân sách, khó quản lý… Do đó, việc ban hành Quyết định này là rất cần thiết hiện nay để quản lý sử dụng các khu, thửa đất này hiệu quả, đảm bảo cảnh quan môi trường đô thị, góp phần tăng thu ngân sách…

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa, Trưởng Ban soạn thảo một lần nữa nhấn mạnh sự cần thiết ban hành Quyết định này, sẽ góp phần giải quyết vướng mắc trong việc giao đất, cho thuê đất đối với các phần đất nhỏ hẹp cho các chủ sử dụng đất liền kề đối với địa bàn thí điểm TP.HCM, từ đó có chính sách đối với các tỉnh trên địa bàn cả nước. Vì thực tế hiện nay không chỉ thành phố Hồ Chí Minh mà nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước cũng đang vướng mắc trong xử lý các thửa đất nhỏ hẹp.

Đánh giá cao ý kiến đóng góp của các thành viên ban soạn thảo, Thứ trưởng cho rằng đây là những ý kiến hay, xác đáng, giúp cho Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng dự thảo có tính khả thi cao hơn.  Thứ trưởng yêu cầu Thường trực Ban soạn thảo, Tổ biên tập tiếp thu các ý kiến của các thành viên để hoàn thiện dự thảo, trong đó thống nhất thu hẹp phạm vi chỉ áp dụng đối với trường hợp đất ở. Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo sớm để Bộ tổng hợp trình Bộ Tư pháp thẩm định. Thứ trưởng cũng đề nghị các thành viên ban soạn thảo của các bộ, ngành, địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài nguyên và Môi trường để đảm bảo trình Chính phủ dự thảo đúng thời gian quy định.

CTTĐT

theo báo điện tử BTNMT
 
Các tin khác
  Hội nghị triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2024
  Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:250.000
  Tìm hướng gỡ 'nút thắt' về đất đai trong doanh nghiệp Nhà nước
  Chào năm mới 2022
  Năm 2030: Đo vẽ bản đồ toàn bộ diện tích đất liền và trên biển
  TP.HCM hạn chế tối đa đi lại từ khu vực này sang khu vực khác
  Nghiêm túc thực hiện đúng quy định pháp luật về thẩm định giá
  TPHCM sẽ thí điểm cho người dân xây nhà ở trên đất nông nghiệp
  Bất động sản TP.HCM: Năm 2019, tâm điểm vẫn là đất nền
  Luật Đo đạc và Bản đồ - Cơ sở pháp lý quan trọng để phát triển ngành đo đạc và bản đồ Việt Nam
  Hội nghị Trung ương 7 thảo luận 3 Đề án quan trọng
  Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Lê Công Thành giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
  Chính thức có Lịch nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 01/5/2018
  Hà Nội: Cấp Giấy chứng nhận và đăng ký kê khai đất đai lần đầu đạt 98,9%
  Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 12-16/3/2018
  Mức tiền lãi chậm nộp BHXH, BHTN, BHYT năm 2018
  Quy định mới về tiền lương tính đóng BHXH từ ngày 01/01/2018
  Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa: Khó khăn vướng mắc nhất là bàn giao lại đất của các nông, lâm trường cho địa phương
  Hiện đại hóa nền hành chính
  Phạt đến 300 triệu nếu chủ đầu tư tính sai diện tích căn hộ
Hôm qua có 1 văn bản mới
VP : 1 (VB)
Tên đăng nhập  
Mật khẩu  
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Cập nhật:Thứ 3 lúc 15:28 21/5
THÔNG TIN CẦN BIẾT
   Thời tiết
   Tỷ giá ngoại tệ
   Giá vàng
Công ty TNHH MTV Tài nguyên và Môi trường miền Nam
Số 30, đường số 3, khu phố 4, phường An Khánh, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.37408111, 028. 37415512, Fax: 028.37408538     Email:     tmn@monre.gov.vn
Copyright © 2006 CERS Software Group. All rights reserved