Trang chủ Công ty   |  Giới thiệu   |  Download phần mềm  Văn bản về đất đai    
 Giới thiệu
 Phần mềm về quản lý
 Phần mềm về sản xuất
 Download phần mềm
Phần mềm TMNdata
Phần mềm TMNImages
Phần mềm TMNCheckData
Phần mềm TMNgeoCDH
Phần mềm TMNGCNs
Phần mềm BĐĐC V8
Phần mềm BĐĐH V8
Phần mềm Bình sai
Công cụ chuyển không gian
 Kiểm kê đất đai CT31
 Quản trị nhân sự
 Quản trị tư liệu trắc địa
 Quản trị kế hoạch s.xuất
 TT Hồ sơ nhà đất
 TT Địa lý cấp phường xã
 Chỉnh lý biến động
 CESDATA
 
 Bộ Tài nguyên và MT
 VietnamNet
 VnExpress
 Báo Tuổi trẻ
 Báo Thanh niên
  KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI, LẬP BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT
 
     
     
   1.  Công cụ lập bản đồ khoanh đất, bản đồ hiện tạng sử dụng đất - Ths.Phạm Hồng Trung  
     Dowload hướng dẫn sử dụng Công cụ lập bản đồ khoanh đất và bản đồ hiện trạng sử dụng đất.  
      Đây là Công cụ của tác giả Ths.Phạm Hồng Trung - Chi nhánh Hà Nội, Công ty TNHH MTV Tài nguyên và Môi trường miền Nam. (Quý vị vui lòng xem giới thiệu ở mục 5 trang này).
    Các đơn vị sản xuất trực thuộc Công ty vui lòng liên hệ theo địa chỉ sau để được cung cấp Công cụ này:
   - Mr.Phạm Hồng Trung: 0962.118.558   
 
     
   2.  Phần mềm ExcelToTK  
     Dowload phần mêm EcelToTK (phiên bản ngày 5/8/2015) chuyển dữ liệu các file Excel biểu vào TK2015.  
     Đây là phần mềm của Công ty TNHH MTV Tài nguyên và Môi trường miền Nam.
Phần mềm có chức năng chính là:
   - Chuyển dữ liệu từ các file Excel biểu vào cơ sở dữ liệu Thống kê kiểm kê đất đai TK2015.
   - Thêm, xóa, sửa thông tin trong các biểu mẫu của TK2015.
    Vui lòng thường xuyên cập nhật phiên bản mới để được phần mềm nhiều chức năng hơn và hiệu quả hơn.
 
     
   3.  Văn bản pháp lý  
     3.1 - Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 01/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm kê đất, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014..  
     3.2 - Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 08/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học của cả nước đến năm 2010, định hướng đến năm 2030.  
     3.3 - Kế hoạch số 02/KH-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 16/9/2014 thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 theo Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 01/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ.  
     3.4 - Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.  
     3.5 - Thông tư số 42/2014/TT-BTNMT ngày 29/7/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Định mức kinh tế-kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.  
     3.6 - Công văn số 1592/TCQLĐĐ-CKSQLSDĐĐ ngày 18/11/2014 của Tổng cục Quản lý Đất đai - Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014.  
     3.7 - Công văn số 629/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ ngày 07/5/2015 của Tổng cục Quản lý Đất đai - Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc sử dụng bản đồ để điều tra kiểm kê ở cấp xã.  
     3.8 - Tờ khai tình hình sử dụng đất của các công ty nông nghiệp, lâm nghiệp, ban quản lý rừng.  
   
   
      
  4.  Phần mềm thống kê kiểm kê đất đai TK2015 - Tổng Cục Quản lý Đất đai.  
 
 - Phần mềm giao diện Web, nên ta không cần phải cài đặt, chỉ cần máy tính có kết nối internet là sử dụng được phần mềm.
 
 
 - Dữ liệu tập trung tại Tổng Cục Quản lý đất đai.
 
    - 4.1 Địa chỉ truy cập phần mềm http://tk.gdla.gov.vn  
    - 4.2 Hướng dẫn sử dụng phần mềm thống kê, kiểm kê đất đai.  
    - 4.3 Phần mềm thống kê, kiểm kê đất đai - TK2015 (Bấm vào đây download phần mềm ứng dụng chạy trên máy tính cá nhân) phiên bản mới nhất.  
    + Hướng dẫn cài đặt TK2015.  
    + Video Hướng dẫn cài đặt TK2015.  
    + .Net Framework 3.5.  
    + Microsoft Windows Installer , Windows PowerShell.  
    + Microsoft SQL Server Express 2008 R2.  
    + Arcgis Engine 9.3.  
    + Video Hướng dẫn cài Arcgis Engine 9.3.  
     
    + Quy định trình bày trên bản đồ khoanh đất.  
    + Tài liệu hướng dẫn xây dựng bản đồ khoanh vẽ từ nguồn bản đồ địa chính và bản đồ hiện trạng.  
    + Hướng sử dụng TK2015.
 
 
  TK2015 là phần mềm hỗ trợ Thống kê, kiểm kê đất đai dành cho cấp xã, chạy trên máy tính cá nhân, không cần kết nối internet người dùng vẫn có thể sử dụng phần mềm.
Các bước sử dụng phần mềm như sau:
1. Sử dụng TK2015 để nhập liệu thống kê, kiểm kê cho cấp xã.
2. Sau khi các cấp đã phê duyệt dữ liệu cấp xã, ta xuất dữ liệu đã nhập ra file *.data.
3. Đăng nhập vào phần mềm TK Online tại địa chỉ: tk.glda.gov.vn bằng tài khoản tương ứng với cấp xã đó, ta Import dữ liệu từ cấp xã đó từ file *.data vào hệ thống.
Các cấp tỉnh, cấp huyện sử dụng TK Online như bình thường.
 
 
  Mọi vướng mắc về phần mềm thống kê, kiểm kê đất đai, quý vị vui lòng liên hệ tới Trung tâm Công nghệ Thông tin và Dạy nghề theo số: 0986.749.899 (Mr. Lâm Văn Khoa).
 
     
 
 5.  Công cụ lập bản đồ khoanh đất, bản đồ hiện trạng sử dụng đất - tác giả: Ths.Phạm Hồng Trung - Chi nhánh Công ty Tài nguyên và Môi trường miền Nam tại Hà Nội.
 
  Áp dụng đối với các đơn vị hành chính sử dụng dữ liệu đầu vào là bản đồ địa chính để khoanh vẽ, tổng hợp thành bản đồ hiện trạng.
Công cụ chạy trên nền ArcGIS 10.1
  5.1 Dữ liệu đầu vào
 
Dữ liệu đầu vào sau khi được kiểm tra, phải đảm bảo các yêu cầu sau đây:

5.1.1 Tiếp biên giữa các mảnh:
Các mảnh Bản đồ địa chính phải được tiếp biên chính xác để đảm bảo tính đồng bộ và thống nhất trong toàn bộ phạm vi đơn vị hành chính xác định. (Các mảnh bản đồ có thể để độc lập hoặc ghép thành một file cho cho một đơn vị hành chính).

5.1.2
Đối với dữ liệu tham gia đóng vùng:
Các dữ liệu tham gia đóng vùng trong các mảnh bản đồ địa chính cần thống nhất đưa về 01 level (level 10) bao gồm các đối tượng sau:
  • Ranh giới thửa đất;
  • Viền đường giao thông;
  • Viền sông, suối, hồ ao…;
  • Địa giới hành chính
5.1.3 Đối với dữ liệu tham gia hiển thị
Các dữ liệu tham gia hiển thị trong các mảnh bản đồ địa chính cần đảm bảo các yêu cầu sau:
  • Các ghi chú thể hiện mã các loại đất cần chuyển về thống nhất trên 01 level (level 42). Cần biên tập để ghi chú mã đất của thửa đất nào nằm gọn trong thửa đất đó.
  • Các ghi chú thể hiện mã các loại Quản lý đất cần chuyển về thống nhất trên 01 level (level 44). Cần biên tập để ghi chú mã Quản lý đất của thửa nào nằm gọn trong thửa đất đó.
5.1.4 Làm sạch dữ liệu
Sau khi biên tập xong theo yêu cầu trên, những đối tượng nào không tham gia vào quá trình chuẩn hóa dữ liệu để tạo bản đồ khoanh đất thì xóa bỏ.

 
  5.2 Dữ liệu đầu ra
 
 Sản phẩm đầu ra là bản đồ khoanh đất với các thông tin như sau:
 
 
  - Dữ liệu ranh giới khoanh đất (Level 5);
  - Dữ liệu nét sông, suối, hồ, ao,... (Levl 21. Là viền các đối tượng thuộc thủy văn và mặt nước);
  - Dữ liệu khoanh vùng các loại đất theo quy định của TT 28 (Level 30);
  - Dữ liệu mã các loại đất sau khi đã được khoanh gộp (Level 33);
  - Dữ liệu mã quản lý đất sau khi đã được khoanh gộp (Level 60).
 
     
 
  Mọi vướng mắc về Công cụ lập bản đồ khoanh đất, bản đồ hiện trạng sử dụng đất, quý vị vui lòng liên hệ tới Chi nhánh Công ty Tài nguyên và Môi trường miền Nam tại Hà Nội: 0962.118.558 (Mr. Phạm Hồng Trung).
 
 
  Copyright 2006  Trung tâm Công nghệ Thông tin và Dạy nghề
30 đường số 3, Khu phố 4, P.An Khánh, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh    
Tel: 028.62960429      Fax: 028.38990538