Trang chủ Công ty   |  Giới thiệu   |  Download phần mềm  Văn bản về đất đai    
 Giới thiệu
 Phần mềm về quản lý
 Phần mềm về sản xuất
 Download phần mềm
Phần mềm TMNdata
Phần mềm TMNImages
Phần mềm TMNCheckData
Phần mềm TMNgeoCDH
Phần mềm TMNGCNs
Phần mềm BĐĐC V8
Phần mềm BĐĐH V8
Phần mềm Bình sai
Công cụ chuyển không gian
 Kiểm kê đất đai CT31
 Quản trị nhân sự
 Quản trị tư liệu trắc địa
 Quản trị kế hoạch s.xuất
 TT Hồ sơ nhà đất
 TT Địa lý cấp phường xã
 Chỉnh lý biến động
 CESDATA
 
 Bộ Tài nguyên và MT
 VietnamNet
 VnExpress
 Báo Tuổi trẻ
 Báo Thanh niên
 
  Phần mềm thành lập, biên tập bản đồ địa chính  
     
 
   - Phần mềm chuyên nghiệp phục vụ trong công tác đo đạc thành lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và in giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chạy trên môi trường phần mềm nền Microstation V8.5 của hãng Bentley (Mỹ). Ứng dụng công nghệ ArcGIS của hãng ESRI (Mỹ) trong phân tích dữ liệu không gian bản đồ. Phần mềm được xây dựng với mục đích đơn giản hoá, tự động hoá các bước trong quá trình thành lập bản đồ, lập hồ sơ địa chính góp phần làm tăng năng suất lao động, giảm thời gian thực hiện, đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả trong sản xuất.

Chức năng, tiện ích:
1. Chuyển đổi qua lại giữa các định dạng file số liệu đo chi tiết được trút ra từ các loại máy đo khác nhau;
2. Triển điểm khống chế, điểm chi tiết từ nhiều file số liệu đầu vào khác nhau;
3. Chức năng nối các loại ranh đối tượng không gian, nhập dữ liệu thuộc tính;
4. Chức năng làm sạch dữ liệu, tạo vùng (Chưa chính xác tuyệt đối cần có thêm thời gian nghiên cứu);
5. Kiểm tra tính đầy đủ thông tin thửa đất trước khi gán dữ liệu vào Database từ nhãn đối tượng;
6. Chức năng gán dữ liệu không gian, gán dữ liệu thuộc tính;
7. Chia mảnh, cắt mảnh, tạo khung bản đồ địa chính tự động;
8. Chức năng tách lớp và màu cho đối tượng giao thông, thủy hệ;
9. Vẽ nhãn thửa, tự động tính toán biên tập và xoay theo hình thửa và chọn loại nhãn thửa phù hợp để vẽ;
10. Tiện ích hỗ trợ biên tập nhãn thửa;
11. Chức năng kết xuất các mẫu hồ sơ địa chính của thửa đất (bản mô tả mốc giới ranh giới thửa đất, kết quả đo đạc, trích lục địa chính, …) ;
12. Chức năng gộp cơ sở dữ liệu của từng tờ thành cơ sở dữ liệu của toàn xã để xuất bảng biểu thống kê đất đai, tổng hợp số liệu, sổ mục kê, …
13. Chức năng kết nối trực tiếp với phần mềm CESDATA để xuất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (theo chuẩn phông chữ Unicode);
14. Chức năng hỗ trợ biên tập nhanh bản đồ, hồ sơ các loại;
15. Chức năng hỗ trợ in các file hồ sơ;
16. Chức năng chuyển đổi phông chữ từ TCVN3 sang UNICODE;
17. Xuất sang định dạng Shape File thửa đất phục vụ cho đầu vào của phần mềm ViLIS và SouthLIS;
18. Tạo đường bao mảnh bản đồ, tạo sơ đồ phân mảnh địa chính cho cả xã;
19. Chức năng tự động tính diện tích quy hoạch (cần có thêm thời gian nghiên cứu để hoàn thiện);
20. Kết nối phần mềm CESDATA, kiểm tra thông tin thửa đất giữa không gian bản đồ và thông tin đã kê khai đăng ký trong CESDATA và ngược lại;
21. Chức năng kiểm tra thông tin giữa không gian bản đồ và thuộc tính;
22. Chức năng tìm kiếm và thay thế TEXT cho một hoặc nhiều file DGN;
23. Chức năng kết xuất dữ liệu theo khuôn dạng phần mềm Famis phục vụ giao nộp sản;
24. Chức năng bình sai lưới và vẽ sơ đồ lưới sau khi bình sai;
25. Đổi tỷ lệ bản đồ từ tỷ lệ này qua tỷ lệ khác;
26. Chuyển đổi toàn bộ nội dung của bản đồ về cơ sở toán học mới theo quy định tại thông tư 25/2014/TT-BTNMT, quy định về bản đồ địa chính.
 
     
 
  Copyright 2006  Trung tâm Công nghệ Thông tin và Dạy nghề
30 đường số 3, Khu phố 4, P.An Khánh, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh    
Tel: 028.62960429      Fax: 028.38990538