Trang chủ Công ty   |  Giới thiệu   |  Download phần mềm  Văn bản về đất đai    
 Giới thiệu
 Phần mềm về quản lý
 Phần mềm về sản xuất
 Download phần mềm
Phần mềm TMNdata
Phần mềm TMNImages
Phần mềm TMNCheckData
Phần mềm TMNgeoCDH
Phần mềm TMNGCNs
Phần mềm BĐĐC V8
Phần mềm BĐĐH V8
Phần mềm Bình sai
Công cụ chuyển không gian
 Kiểm kê đất đai CT31
 Quản trị nhân sự
 Quản trị tư liệu trắc địa
 Quản trị kế hoạch s.xuất
 TT Hồ sơ nhà đất
 TT Địa lý cấp phường xã
 Chỉnh lý biến động
 CESDATA
 
 Bộ Tài nguyên và MT
 VietnamNet
 VnExpress
 Báo Tuổi trẻ
 Báo Thanh niên
 
  Phần mềm GeoCDH thành lập CSDL nền địa lý Gis  
     
 

   - Phần mềm GeoCDH thành lập CSDL nền địa lý Gis tỷ lệ 1:2000, 1:5000 và 1:10.000 tuân theo thông tư số 55/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường và các văn bản về cơ sở dữ liệu nền địa lý, với việc áp dụng cho nhiều khu vực ở nhiều kinh tuyến trục và múi chiếu khác nhau. Cụ thể, ở tỷ lệ 1:2000 áp dụng cho các khu vực: tỉnh Quảng Bình, tỉnh Bình Dương…

   - Phần mềm với các thao tác chuyển đổi dữ liệu nền địa lý gốc từ file dgnV8 sang phần mềm ArcGis9.3 được đơn giản, nhanh chóng và chính xác. Sáng kiến có thể áp dụng rộng rãi và dễ dàng đối với những doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp cùng ngành Tài nguyên và Môi trường.

   - Phần mềm với giao diện thân thiện dễ sử dụng có các chức năng cơ bản như sau:

1. Chức năng Tạo bảng Cơ sở dữ liệu rỗng (Database) gồm: 7 feature Dataset và 103 feature Class (7 feature Dataset tương ứng với 7 nhóm lớp bên Microstation như: nhóm Biên giới, địa giới; nhóm cơ sở toán học; nhóm dân cư cơ sở hạ tầng; nhóm địa hình; nhóm giao thông; nhóm thủy hệ; nhóm thực vật (thực phủ); 103 feature Class tương ứng với các lớp trong 7 nhóm lớp) theo từng tỉnh, từng tỷ lệ, từng khu vực. Thiết kế giao diện tạo bảng thuộc tính cho các nhóm đối tượng trong ArcGis.
- Khởi tạo dữ liệu: cho phép chọn:
- Chọn vùng làm việc.
- Chọn kinh tuyến trục: chọn kinh tuyến trục 105, 106, 108.
- Chọn tỷ lệ bản đồ.
- Chọn loại khoảng cao đều.

2. Chức năng Chuyển 7 nhóm lớp từ (.dgn) cần chuyển sang Gis (.mdb):
- Đọc và chuyển File dữ liệu địa lý gốc: thực hiện các hạng mục đọc và chuyển đổi dữ liệu địa lý gốc (trên MicroStation V8.5) sang chuẩn trình bày dữ liệu địa lý trên môi trường phần mềm nền ArcGIS9.3.
2.1. Tạo mới (.mdb):
- Mỗi mảnh bản đồ dữ liệu gốc có định dạng *.dgn đều được chuyển đổi thông tin không gian và thuộc tính của từng đối tượng cụ thể sang phần mềm ArcGis9.3 theo định dạng là Line, LineString; TEXT; Shape, ComplexShape; Ellipse; CELL, CellHeader hay POLYGOL. Các đối tượng địa lý đều có sự liên kết chặt chẽ giữa không gian và thuộc tính trong từng feature Class, feature Dataset.
2.2 Cập nhật bổ sung dữ liệu (cập nhật vào dữ liệu đã có):
- Chức năng cập nhật lại các đối tượng khi chuyển đổi sang môi trường phần mềm nền ArcGIS10.2 còn thiếu hoặc sai vào vào dữ liệu đã có sẵn.

3. Gộp file (tab Merge): (Nối các file .mdb vào một file .mdb) có 2 trường hợp:
3.1 Tạo mới File .mdb: gộp tất cả các file .mdb thành 1 file .mdb tổng
3.2. Cập nhật theo từng nhóm lớp muốn gộp file .mdb:
- Bỏ chọn check vào DH (nếu không muốn chuyển 2 lớp DuongBinhDo_Curve, DiemDoCao_Point sau)
- Bỏ chọn check vào NHA (nếu không muốn chuyển lớp Nha_Surface sau)
- Bỏ chọn check vào PBM (nếu không muốn chuyển LoaiRanhGioiPhuBeMat_Curve, PhuBeMat_Surface)

4. Cập nhật mã nhận dạng hàng loạt các bảng nhóm lớp nhanh chóng và chính xác.
- Tác dụng: Phần mềm GeoCDH với các thao tác và chức năng chuyển đổi dữ liệu nền địa lý gốc từ file MicrostationV8 sang phần mềm ArcGis9.3 được đơn giản, nhanh chóng và chính xác.
Phần mềm GeoCDH đã tự động hóa cao nhiều công đoạn trong việc chuyển đổi dữ liệu từ định dạng này sang định dạng khác được đơn giản, nhanh chóng, chính xác và dễ hiểu, rút ngắn chu kỳ sản xuất sản phẩm, tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm.

- Hiệu quả: Việc áp dụng phần mềm này thực tế đã cho thấy thời gian thi công được rút ngắn xuống chỉ còn khoảng 1/3 thời gian. Phần mềm thực sự đã góp phần làm tăng năng suất lao động cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý.

Hiện nay, phần mềm đã được cài đặt và ứng dụng đưa vào sản xuất rộng rãi trong toàn đơn vị, trong toàn công ty. Phần mềm có rất nhiều ưu điểm bởi sự tiện lợi và tối ưu hóa mọi tính năng kỹ thuật khi thành lập bản đồ và xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý.

 
     
 
  Copyright 2006  Trung tâm Công nghệ Thông tin và Dạy nghề
30 đường số 3, Khu phố 4, P.An Khánh, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh    
Tel: 028.62960429      Fax: 028.38990538