Trang chủ Công ty   |  Giới thiệu   |  Download phần mềm  Văn bản về đất đai    
 Giới thiệu
 Phần mềm về quản lý
 Phần mềm về sản xuất
 Download phần mềm
Phần mềm TMNdata
Phần mềm TMNImages
Phần mềm TMNCheckData
Phần mềm TMNgeoCDH
Phần mềm TMNGCNs
Phần mềm BĐĐC V8
Phần mềm BĐĐH V8
Phần mềm Bình sai
Công cụ chuyển không gian
 Kiểm kê đất đai CT31
 Quản trị nhân sự
 Quản trị tư liệu trắc địa
 Quản trị kế hoạch s.xuất
 TT Hồ sơ nhà đất
 TT Địa lý cấp phường xã
 Chỉnh lý biến động
 CESDATA
 
 Bộ Tài nguyên và MT
 VietnamNet
 VnExpress
 Báo Tuổi trẻ
 Báo Thanh niên
      
Tác giả: Nguyễn Văn Năng
               Nguyễn Thị Thuý Hồng
   Phần mềm quản trị nhân sự và tiền lương được viết dưới sự cộng tác và chỉ đạo của Văn Phòng Công ty Đo đạc Địa chính và Công trình. Phiên bản đầu tiên được ra đời vào đầu năm 2004, và cũng trong năm 2004 phần mềm đã được triển khai cho toàn bộ các xí nghiệp, trung tâm và các phòng ban thuộc Công ty.                                                                                                                        >> Chi tiết
 
Tác giả: Nguyễn Văn Năng               
  Phần mềm quản trị tư liệu trắc địa bản đồ được viết dưới sự cộng tác của Phòng KCS thuộc Công ty Đo đạc Địa chính và Công trình, phiên bản đầu tiên được ra đời vào năm 2005, được triển khai cho phòng KCS , sau khi triển khai phân mềm đã nhận được những đóng góp chân thành, thiết thực để từ đó phần mềm được nâng cấp.
                                                                                                     >> Chi tiết
 

Tác giả: Lâm Văn Khoa
               Doãn Bích Ngọc (Trung tâm NCƯD&PTCN)
   Nâng cấp thành phiên bản 2006 trong đó có xây dựng thêm trang tiếng Anh
               Lâm Văn Khoa
               Nguyễn Văn Năng
               Nguyễn Thị Thuý Hồng
               Nguyễn Quang Khôi
               Vũ Văn Hậu
    www.ces.com.vn là trang thông tin điện tử Công ty Đo đạc Địa chính và Công trình, quảng bá hình ảnh Công ty trên mạng intenet toàn cầu.

Tác giả: Lâm Văn Khoa
               Nguyễn Quang Khôi
  
    www.ces.com.vn là trang thông tin trực tuyến với các thông tin về các lĩnh vực đo đạc bản đồ; tài nguyên đất, nước, khoáng sản và môi trường; kinh tế xã hội; thể thao văn hoá và thư giãn.

 
Tác giả: Lâm Văn Khoa

   Phần mềm giúp cho việc luân chuyển văn bản giữa Cơ quan Công ty và các đơn vị trực thuộc không còn khoảng cách địa lý, tính năng cơ bản của phần mềm là thống kê, tra cứu, tìm kiếm văn bản. Ngoài ra, phần mềm có thể thống kê được những ai đã đọc văn bản và đọc tại thời điểm nào. Lịch Công tác tuần của các Lãnh đạo Công ty được Văn phòng cập nhật ngay trên phần mềm này.
 
Tác giả: Nguyễn Quang Khôi

   Theo dõi quản lý việc ký kết và thực hiện hợp đồng. Bao gồm cả hợp dồng công ty ký và hợp đồng uỷ quyền cho đơn vị ký. Hằng quý khi nhập số liệu thực hiện kế hoạch của từng hợp đồng thì sẽ in ra được các biểu tổng hợp báo cáo quý, năm cho việc thực hiện từng hợp đồng, từng đơn vị và toàn công ty...

                                                                                                    >> Chi tiết

 
Tác giả: Lâm Văn Khoa
               Nguyễn Thị Thuý Hồng

   www.ces.com.vn/duk là trang thông tin trực tuyến về Đảng uỷ Khối trên cơ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường
 
Tác giả:  Nguyễn Quang Khôi
   www.geomatics.org.vn là trang thông tin trực tuyến về Hội Trắc địa Bản đồ TP.Hồ Chí Minh
 
  Tác giả: Nguyễn Quang Khôi
   
  www.ces.com.vn/forums là diễn đàn trực tuyến
Tác giả: Lâm Văn Khoa
                Nguyễn Quang Khôi
    www.ces.com.vn/soft là trang thông tin điện tử về Tổ Phần mềm. Ở đây chúng ta xem thông tin và có thể download phiên bản mới của các phần mềm đo đạc, quản lý đất đai, quản trị doanh nghiệp và các phần mềm diệt virut. Tại đây chúng ta có thể yêu cầu nâng cấp hoặc góp ý sửa đổi phần mềm cho phù hợp với quản lý và sản xuất hơn.
 

 

 
 
  Copyright 2006  Trung tâm Công nghệ Thông tin và Dạy nghề
30 đường số 3, Khu phố 4, P.An Khánh, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh    
Tel: 028.62960429      Fax: 028.38990538