Trang chủ Công ty   |  Giới thiệu   |  Download phần mềm  Văn bản về đất đai    
 Giới thiệu
 Phần mềm về quản lý
 Phần mềm về sản xuất
 Download phần mềm
Phần mềm TMNdata
Phần mềm TMNImages
Phần mềm TMNCheckData
Phần mềm TMNgeoCDH
Phần mềm TMNGCNs
Phần mềm BĐĐC V8
Phần mềm BĐĐH V8
Phần mềm Bình sai
Công cụ chuyển không gian
 Kiểm kê đất đai CT31
 Quản trị nhân sự
 Quản trị tư liệu trắc địa
 Quản trị kế hoạch s.xuất
 TT Hồ sơ nhà đất
 TT Địa lý cấp phường xã
 Chỉnh lý biến động
 CESDATA
 
 Bộ Tài nguyên và MT
 VietnamNet
 VnExpress
 Báo Tuổi trẻ
 Báo Thanh niên
      
1. Phần mềm quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản và môi trường, quy hoạch xây dựng CESGIS (huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang)
 

Tác giả: Vũ Văn Hậu
                Nguyễn Văn Năng
                Lê Huy Toàn              
                Lê Đăng Khôi
                Nguyễn Thị Ánh Tuyết
                Nguyễn Thị Thuý Hồng
                Thái Tấn Đức
                Nguyễn Quang Khôi
                Tạ Việt Đức
                Trần Văn Tuấn
                Lâm Văn Khoa
 

2. Phần mềm Hệ thống thông tin địa lý cấp phường xã
 

Tác giả: Vũ Văn Hậu
               Nguyễn Văn Năng
               Nguyễn Quang Khôi
               Nguyễn Thị Thuý Hồng
 

3. Phần mềm Kiểm kê đất của các Tổ chức CT31

Tác giả: Lâm Văn Khoa
                Nguyễn Quang Khôi

   Phần mềm TK08 được ra đời theo Chỉ thị số 31/2007/CT-TTg ngày 14 tháng 12 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm kê quỹ đất đang quản lý, sử dụng của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất

                                                                                          >> Chi tiết

4. Phần mềm CESDATA2008

Tác giả: Lâm Văn Khoa
             Vũ Văn Hậu
             Nguyễn Thị Thuý Hồng
             Lê Huy Toàn
             Thái Tấn Đức

   Phần mềm CESDATA2008 là phần mềm đăng ký thống kê, chỉnh lý biến động và viết giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với các biểu mẫu tuân theo Nghị định 181/2004/NĐ-CP của Chính phủ về thi hành Luật đất đai 2003 và Thông tư số 08/2004/TT-BTNMT, 09/2004/TT-BTNMT.

                                                                                          >> Chi tiết

 
5. Phần mềm CESDATA2005, 2007

Tác giả: Lâm Văn Khoa
             Vũ Văn Hậu
             Nguyễn Thị Thuý Hồng
             Lê Huy Toàn
             Thái Tấn Đức

   Phần mềm CESDATA2007 là phần mềm đăng ký thống kê, chỉnh lý biến động và viết giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với các biểu mẫu tuân theo Nghị định 181/2004/NĐ-CP của Chính phủ về thi hành Luật đất đai 2003 và Thông tư số 29/2004/TT-BTNMT.

                                                                                      

 

Tác giả: Lâm Văn Khoa
             Nguyễn Thị Thuý Hồng
             Ngyễn Văn Năng
             Nguyễn Quang Khôi
             ĐỗỨc Trí
   Phần mềm CESDATA2004 là phần mềm đăng ký thống kê với các chức năng và biểu mẫu tuân theo Thông tư 1990 của Tổng cục Địa chính. Phần mềm này được viết mới bắt đầu từ tháng 3/2004 và được Xí nghiệp Trắc địa Bản đồ 305 ứng dụng cho ra kết quả đăng ký thống kê ở 3 xã thuộc tỉnh Bình Phước. Phần mềm được chấm dứt không phát triển vào tháng 12/2004.

 
7. Modul thông tin hồ sơ nhà đất

Tác giả: Vũ Văn Hậu

+ Hồ sơ đền bù giải toả
+ Phiếu thông tin hồ sơ hiện trạng nhà đất TP.Hồ Chí Minh
+Trích lục bản đồ hiện trạng mặt bằng sử dụng đất Hải Phòng
+ Các hồ sơ lẻ khác

                                                                                                           >> Chi tiết

 

Tác giả: Vũ Văn Hậu

   Do yêu cầu của ĐăcLăc là giao nộp sản phẩm hồ sơđịa chính bằng phần mềm CILIS, trong khi các đơn vị đang làm trên địa bàn này đang nhập lệu bằng CADDB, chính vì vầy chúng tôi cho ra đời modul chuyển dữ liệu từ CADDB hoặc Exel vào phần mềm CILIS. Các đơn vị đang làm tại ĐăcLăc có thể download modul này xuống để làm.

 

 

 
 
  Copyright 2006  Trung tâm Công nghệ Thông tin và Dạy nghề
30 đường số 3, Khu phố 4, P.An Khánh, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh    
Tel: 028.62960429      Fax: 028.38990538