Trang chủ Công ty   |  Giới thiệu   |  Download phần mềm  Văn bản về đất đai    
 Giới thiệu
 Phần mềm về quản lý
 Phần mềm về sản xuất
 Download phần mềm
Phần mềm TMNdata
Phần mềm TMNImages
Phần mềm TMNCheckData
Phần mềm TMNgeoCDH
Phần mềm TMNGCNs
Phần mềm BĐĐC V8
Phần mềm BĐĐH V8
Phần mềm Bình sai
Công cụ chuyển không gian
 Kiểm kê đất đai CT31
 Quản trị nhân sự
 Quản trị tư liệu trắc địa
 Quản trị kế hoạch s.xuất
 TT Hồ sơ nhà đất
 TT Địa lý cấp phường xã
 Chỉnh lý biến động
 CESDATA
 
 Bộ Tài nguyên và MT
 VietnamNet
 VnExpress
 Báo Tuổi trẻ
 Báo Thanh niên
 
  PHẦN MỀM CesImages  
     
 

   - Là phần mềm xây dựng cơ sở dữ liệu hồ sơ quét với các thao tác xử lý ảnh sau khi quét chụp ra file sản phẩm hồ sơ quét, đưa thông tin vào cơ sở dữ liệu đất đai như ViLIS hoặc SouthLIS được đơn giản, nhanh chóng và chính xác.
   - Phần mềm góp phần nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính.
   - Các chức năng chính của phần mềm theo các bước của người sử dụng như sau

a. Bước 1: Về xử lý file ảnh (*.jpg; *.bmp; *.jpeg, …) sau khi quét chụp
- Các thao tác về xử lý ảnh quét như: Cắt phần dư của ảnh như phần rìa nếu có, xoay ảnh.
- Giảm dung lượng toàn bộ file ảnh hoặc những file ảnh lựa chọn mà chất lượng ảnh vẫn đạt yêu cầu.
- Hỗ trợ người sử dụng sắp xếp nhanh thứ tự hiển thị của các ảnh trong hồ sơ.
- Hỗ trợ người sử dụng đặt tên thư mục từng hồ sơ theo số thứ tự thửa đất, số thứ tự tờ bản đồ hoặc theo số phát hành giấy chứng nhận một cách nhanh chóng.
- Thống kê danh sách các thư mục hồ sơ ảnh, số lượng file ảnh của từng hồ sơ.

b. Bước 2: Về xử lý file pdf
- Ghép nối các file ảnh đã qua xử lý ở bước trên thành file pdf của từng hồ sơ theo sự lựa chọn của người sử dụng: cả kho ảnh quét hoặc theo một hay nhiều thư mục hồ sơ đã chọn.
- Kiểm tra tính đồng bộ giữa giữa dữ liệu thuộc tính và dữ liệu kho hồ sơ quét:
+ Kết xuất danh sách những thửa đất có hồ sơ quét.
+ Kết xuất danh sách các thửa đất chưa có hồ sơ quét.
+ Kết xuất danh sách các thửa đất có hồ sơ quét mà chưa có file quét về Giấy chứng nhận.

c. Bước 3: Chuyển thông tin hồ sơ quét và kho hồ sơ quét vào phần mềm Hệ thống thông tin đất đai ViLIS 2.x bằng một nút bấm (click).

Ngoài ra phần mềm CesImages còn kết xuất ra danh sách những thửa đất đã có hồ sơ quét, đếm số trang A3, số trang A4 của từng hồ sơ và của cả kho sơ quét thuận tiện cho việc kết xuất các báo cáo về xây dựng kho hồ sơ quét:

 
     
 
  Copyright 2006  Trung tâm Công nghệ Thông tin và Dạy nghề
30 đường số 3, Khu phố 4, P.An Khánh, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh    
Tel: 028.62960429      Fax: 028.38990538