Trang chủ Công ty   |  Giới thiệu   |  Download phần mềm  Văn bản về đất đai    
 Giới thiệu
 Phần mềm về quản lý
 Phần mềm về sản xuất
 Download phần mềm
Phần mềm TMNdata
Phần mềm TMNImages
Phần mềm TMNCheckData
Phần mềm TMNgeoCDH
Phần mềm TMNGCNs
Phần mềm BĐĐC V8
Phần mềm BĐĐH V8
Phần mềm Bình sai
Công cụ chuyển không gian
 Kiểm kê đất đai CT31
 Quản trị nhân sự
 Quản trị tư liệu trắc địa
 Quản trị kế hoạch s.xuất
 TT Hồ sơ nhà đất
 TT Địa lý cấp phường xã
 Chỉnh lý biến động
 CESDATA
 
 Bộ Tài nguyên và MT
 VietnamNet
 VnExpress
 Báo Tuổi trẻ
 Báo Thanh niên
 
  PHẦN MỀM CheckData  
     
 

   - Là phần mềm kiểm tra và sửa lỗi sản phẩm cơ sở dữ liệu địa chính ViLIS 2.x, hỗ trợ người kiểm tra sản phẩm, hỗ trợ người sử dụng sửa chữa lỗi sản phẩm về cơ sở dữ liệu địa chính một cách nhanh chóng và chính xác, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm dữ liệu địa chính.

Phần mềm tự động đưa ra các kết quả sau:

+ Danh sách những thửa đất không trùng khớp thông tin giữa không gian và thuộc tính, cụ thể như không trùng khớp một hay nhiều thông tin sau: họ tên chủ sử dụng; địa chỉ chủ sử dụng; diện tích thửa; mục đích sử dụng đất; địa chỉ thửa đất; đã cấp giấy chứng nhận.
+ Danh sách những thửa đất bị trùng về số thứ tự thửa đất, số thứ tự tờ bản đồ nếu có trên dữ liệu không gian trong một đơn vị hành chính cấp xã.
+ Danh sách chủ sử dụng đất, chủ sở hữu nhà cần kiểm tra lại họ tên do nhập sai chính tả.
+ Danh sách chủ sử dụng đất, chủ sở hữu nhà có những thông tin cần phải kiểm tra lại như: Số định danh cá nhân (CMND, CCCD), ngày cấp số định danh cá nhân.
+ Danh sách những thửa đất cần kiểm tra lại thông tin đối tượng sử dụng đất, quản lý đất.
+ Danh sách những thửa đất nhập thiếu một trong các thông tin về chủ sử dụng đất.
+ Danh sách các thửa đất thiếu thông tin về thời hạn sử dụng đất.
+ Danh sách những thửa đất đã cấp giấy; danh sách những thửa đất cần kiểm tra lại một trong các thông tin: số phát hành giấy chứng nhận, số vào sổ giấy chứng nhận, ngày cấp giấy chứng nhận.
+ Danh sách những thửa đất có hồ sơ quét và danh sách những thửa đất chưa có hồ sơ quét.
- Trên cơ sở danh sách những thông tin cần kiểm tra, phần mềm Checkda cho phép người sử dụng sửa chữa trực tiếp trên danh sách và cập nhật lại phần đã sửa vào hệ thống cơ sở dữ liệu.
- Phần mềm CheckData cho phép người sử dụng đồng bộ dữ liệu thuộc tính vào dữ liệu trên không gian.
- Phần mềm ChekData kết xuất báo cáo số lượng hồ sơ quét; số trang A4, số trang A3 của từng hồ sơ.

 
     
 
  Copyright 2006  Trung tâm Công nghệ Thông tin và Dạy nghề
30 đường số 3, Khu phố 4, P.An Khánh, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh    
Tel: 028.62960429      Fax: 028.38990538