Trang chủ Công ty   |  Giới thiệu   |  Download phần mềm  Văn bản về đất đai    
 Giới thiệu
 Phần mềm về quản lý
 Phần mềm về sản xuất
 Download phần mềm
Phần mềm TMNdata
Phần mềm TMNImages
Phần mềm TMNCheckData
Phần mềm TMNgeoCDH
Phần mềm TMNGCNs
Phần mềm BĐĐC V8
Phần mềm BĐĐH V8
Phần mềm Bình sai
Công cụ chuyển không gian
 Kiểm kê đất đai CT31
 Quản trị nhân sự
 Quản trị tư liệu trắc địa
 Quản trị kế hoạch s.xuất
 TT Hồ sơ nhà đất
 TT Địa lý cấp phường xã
 Chỉnh lý biến động
 CESDATA
 
 Bộ Tài nguyên và MT
 VietnamNet
 VnExpress
 Báo Tuổi trẻ
 Báo Thanh niên
 
PHẦN MỀM QUẢN TRỊ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT
Tác giả: Nguyễn Quang Khôi
 
   Theo dõi quản lý việc ký kết và thực hiện hợp đồng. Bao gồm cả hợp dồng công ty ký và hợp đồng uỷ quyền cho đơn vị ký. Hằng quý khi nhập số liệu thực hiện kế hoạch của từng hợp đồng thì sẽ in ra được các biểu tổng hợp báo cáo quý, năm cho việc thực hiện từng hợp đồng, từng đơn vị và toàn công ty.
   Theo dõi quản lý thực hiện nhiệm vụ công ty giao cho các Đơn vị. Hàng tháng khi nhập số liệu thực hiện của từng Đơn vị bao gồm hợp đồng công ty ký và công ty uỷ quyền ký sẽ in ra các biểu tổng hợp thực hiện từng hợp đồng, từng Đơn vị và tất cả các Đơn vị trong công ty.
   Theo dõi thanh lý từng hợp đồng. Đối với những hợp đồng cuối năm chưa thanh lý thì theo dõi bằng biên bản xác nhận khối lượng và giá trị thực hiện trong năm. Theo dõi kinh phí bên A đã thanh toán, công nợ cuối năm
   Theo dõi thanh quyết toán cuối năm cho từng Đơn vị

 
 
 
  Copyright 2006  Trung tâm Công nghệ Thông tin và Dạy nghề
30 đường số 3, Khu phố 4, P.An Khánh, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh    
Tel: 028.62960429      Fax: 028.38990538